ABC Opleiding uit kritiek op concurrent

abc-opleidingWillemstad – Directeur Andy Danoe van ABC Opleiding & Training heeft de aanval geopend op twee andere instellingen die opleidingen aanbieden. Hij waarschuwt voor ‘verborgen kosten’ en ‘kleine lettertjes’.

Het gaat hierbij om Kennis Opent Deuren (KOD) uit Bonaire en Nationale Handels Academie (NHA) uit Nederland.

,,Het is enorm belangrijk dat u voordat u zich inschrijft bij een opleidingsinstituut vraagt om de studievoorwaarden.
Mocht u wegens een betalingsprobleem worden gesommeerd tot betaling door een deurwaarder, dan heeft een telefonische mededeling of toezegging die u toen van de medewerker kreeg geen enkele waarde in de rechtszaal.
Wat in de studievoorwaarden staat, wordt tegen u gebruikt in een eventuele rechtszaak”

, waarschuwt Danoe.
Zo staat er volgens Danoe in de studievoorwaarden van de NHA:

,,Cursisten die niet in Nederland of België wonen, dienen het complete lesgeld te voldoen, alvorens zij het studiepakket krijgen toegezonden. De extra verzendkosten worden aan de cursist doorberekend. Retour zenden en opzeggen is dan niet mogelijk.”

Bij KOD zou op de website staan:

,,De deelnemer of de opdrachtgever ontvangt (..) een factuur. Deze factuur moet vóór de start van de opleiding worden voldaan. Bij gespreide betaling vindt een automatische incasso plaats.
Bij te late betaling en na herhaalde aanmaning zullen rente en kosten in rekening worden gebracht.
De deelnemer wordt geschorst en een deurwaarder wordt ingeschakeld.”

KOD laat in een reactie weten niet gecharmeerd te zijn van de onjuiste informatie die door ABC Opleiding wordt verspreid.
Zo zou er geen deurwaarder worden ingezet.

,,Het zou niet van slimheid getuigen om zaken die voor Bonaire gelden automatisch voor Curaçao te laten gelden.
Curaçao heeft immers een ander rechtsbestel.
Voor Curaçao is er een aparte website in de maak met voor Curaçao geldende algemene voorwaarden.”

Ook ontkent KOD dat het hele cursusgeld te allen tijde dient te worden betaald.

,,KOD heeft als geen ander oor voor de sociale omstandigheden van haar studenten.
Wij hebben deelnemers die de opleiding niet konden betalen in de gelegenheid gesteld gratis hun opleiding te volgen.”

,,Ook bij ziekte of indien de deelnemer achteraf niet in staat is te betalen zoeken wij samen met hem/haar naar een oplossing.
Studenten zijn gestopt met hun opleiding zonder dat ze het restantbedrag hoefden te betalen.
De deurwaarder is nog nooit ingezet voor het innen van uitstaande vorderingen/lesgelden.”

Onderwijsdirecteur Helen Hoen besluit tot slot:

,,KOD heeft haar goede eer en naam hoog in het vaandel en zal niet schromen deze met alle juridisch ter beschikking zijnde middelen te beschermen.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *