Abvo stuurt brandbrief naar CAP

schietpartij-hato-5

Abvo stuurt brandbrief naar CAP

WILLEMSTAD — De Algemene Bond van Overheidspersoneel (Abvo) heeft vandaag een brandbrief doen uitgaan naar de leiding van de Curaçao Airport Partners (CAP) met een verzoek voor een spoedoverleg over de heersende onrust onder het personeel van het vliegveld, over de beveiliging op Hato. Dit bevestigt de vicevoorzitter van de Abvo, Kenneth Bremer, desgevraagd en licht toe dat als reactie uitblijft, de vakbond ‘naar de overheid zal stappen – de betrokken ministeries – en naar het parlement’.

Naar aanleiding van het schietincident op Hato eergisteren, laat Bremer weten dat het personeel op het vliegveld ruim een maand geleden ‘met zorg’ de Abvo had benaderd voor bemiddeling. Hij laat weten dat het vliegveld ‘ongeveer 205 man personeel heeft, dat in dienst is van de luchthavenexploitant CAP’. “Daarvan worden ongeveer 185 man, die vrijwel allemaal in de beveiliging van het vliegveld werkzaam zijn, door de Abvo vertegenwoordigd. Het personeel verkeert al geruime tijd in spanning, dit vanwege de bezuinigingen die CAP de afgelopen jaren heeft doorgevoerd op de beveiliging van het vliegveld. Er is sprake van een personeelstekort onder de beveiligingsmensen en er zijn te weinig veiligheidscamera’s, er wordt met beveiliging door de CAP-leiding te laks omgegaan”, aldus Bremer. Hij legt uit dat nadat het vliegveldpersoneel in juni hiervan melding had gemaakt, er overleg heeft plaatsgevonden met de dienstgroep van de Abvo op het vliegveld. Bij deze gelegenheid, op 19 juni jongstleden, kregen Bremer en zijn collega George Hernandez een rondleiding van hun leden, waarbij zij ‘tal van zaken zelf hebben kunnen constateren’.

“Om een paar voorbeelden te noemen, we hebben hierbij zelf kunnen vaststellen dat er camera’s zijn weggehaald en er camera’s zijn die niet functioneren. Zo gebeurt het dat de nachtdienst van bewakers, bijvoorbeeld in plaats van met de benodigde acht man bezetting, met amper vier man wordt ingepland. We hebben ook nog tal van andere zaken op locatie kunnen vaststellen waar we vooralsnog niet over willen uitweiden, omdat het gevoelige zaken betreft die we dus graag met spoed met de CAP-leiding willen bespreken”, aldus Bremer. Hij stelt dat de Abvo, na de rondleiding op het vliegveld, een brief heeft gestuurd naar CAP, waarin de bevindingen van de vakbond werden aangekaart. “CAP heeft een personeelstekort ontkend en gesteld dat dit ook te maken had met de vakantieperiode, het feit dus dat er mensen op vakantie zijn. Omdat er ook een gedeelte van de CAP-leiding met vakantie was, stond er pas voor gisteren tentatief een afspraak ingepland, die volgens hen geen doorgang kon vinden omdat ze met de overheid in gesprek waren naar aanleiding van het incident. Het personeel en de vakbond vindt dat, zolang er sprake is van deze omstandigheden, er bij de zogenoemde ‘high-risk-flights’ sowieso versterking moet komen van de uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging. Dit om de beveiliging op de airport naar behoren te kunnen handhaven”, aldus Bremer.

De minister van Justitie, Nelson Navarro, heeft gisteren naar aanleiding van het schietincident onder andere verklaard dat ‘hij alle verantwoordelijkheid voor de bestrijding van criminaliteit op zich neemt, maar dat de beveiliging van het vliegveld duidelijk onder de verantwoordelijkheid valt van de luchthavenexploitant CAP en de eigenaar van het terrein, de Curaçao Airport Holding (CAH)’. Zo valt op de website van CAP onder het subkopje ‘Safety and Security’ na te lezen dat CAP grote waarde hecht aan de veiligheid en beveiliging in het operationele beheer van de vliegveldfaciliteiten: “Dit in naleving van alle aanbevolen en verplichte veiligheidsreglementen van de International Civil Aviation Organization (ICAO). Het veiligheidsdepartement heeft veertig vliegveldpolitieagenten in dienst en dertig beveiligings ‘screeners’. Om voortdurend de beveiliging en veiligheidsstandaarden op het vliegveld te verhogen, vinden er regelmatig audits plaats van het veiligheidsdepartement, door internationale veiligheidsluchtvaartorganisaties als de Transportation Security Aviation (TSA) en de lokale gouvernementele luchtvaartautoriteiten.”

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), bevestigt dat de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) de toezichthoudende taak heeft op naleving van de internationale standaarden. Zo vinden er regelmatig inspecties en audits, uitgevoerd door CBA, op het vliegveld plaats. “Er heeft eind juni een audit op het vliegveld plaatsgevonden naar de Safety en Security, waaruit een rapport is voortgevloeid en waarvan de bevindingen naar CAP zijn doorgestuurd. Het rapport geeft een overzicht van de verbeteringspunten die de nodige aandacht verdienen. Ik kan niet inhoudelijk op het rapport ingaan maar men kan in algemene zin constateren dat door een commercieel uitgangspunt te hanteren er op bepaalde vlakken is bezuinigd. Daar is op zich niets mis mee, dat is het goed recht van CAP als exploitant, maar de internationale beveiligingsstandaarden moeten wel worden nageleefd, waarvoor de CBA zal blijven waken en op zal blijven toetsen”, aldus minister Balborda. Hij licht toe dat onmiddellijk na het schietincident, CBA ook een inspectie op locatie heeft uitgevoerd: “Ik verwacht spoedig het rapport van de luchtvaartautoriteit te ontvangen. Ik zal dit vervolgens mogelijk ook in de Raad van Ministers bespreken”, aldus minister Balborda.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *