Abvo tekent convenanten niet

Wendy Calmes | FOTO JEU OLIMPIO

Abvo tekent convenanten niet | FOTO JEU OLIMPIO

WILLEMSTAD — Ambtenarenvakbond Abvo zal de convenanten die de vakbonden die deel uitmaken van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) met de regering hebben uitonderhandeld over de structurele besparingen op personeelsgebied, niet ondertekenen. Dit laat Abvo-voorzitter Wendy Calmes weten in een brief die door het Abvo-bestuur naar minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) is verstuurd.

Minister Van der Horst bevestigde vanochtend de brief te hebben ontvangen. Deze brief volgt op een vergadering van vorige week waarin een meerderheid van de Abvo-leden het pakket maatregelen, waarover een principeakkoord is bereikt, heeft afgewezen. Terwijl de Abvo-leden zich tegen het akkoord hebben verzet, hebben de leden van de STrAF (douane- en belastingwezen), Napb (politie) en SAP (politie en justitieel apparaat) voor het principeakkoord gestemd.

Ook de leden van de STSK (niet-onderwijzend personeel in de onderwijssector) stemden voor, maar in tegenstelling tot de Abvo, STrAF, Napb en SAP maken zij geen deel uit van het CGOA, het overlegplatform van erkende overheidsvakbonden en de overheid. In het CGOA is echter bepaald dat een meerderheid van de vakbonden telt. Op dit moment is met het ‘Ja’ van de STrAF, Napb en SAP een meerderheid voor het principeakkoord dat met de overheid is uitonderhandeld, onder voorbehoud van groen licht van de leden.

De convenanten waarover bonden en overheid een principeakkoord hebben bereikt gaan uit van onder meer het terugbrengen van het aantal ambtenaren met 148 binnen vijf jaar via natuurlijke afvloeiing, evaluatie en strengere toepassing van regels voor toelages voor overheidspersoneel, toetreding van ambtenaren per 1 november tot de basisverzekering ziektekosten (bvz), de beperking van overwerk, een nieuwe loontrederegeling en tijdelijke bevriezing van de indexering voor overheidspersoneel.

De overheid en vakbonden praten vandaag verder in het kader van het CGOA. Op de agenda staat onder andere een nieuwe pensioenregeling voor ambtenaren. Over deze regeling hebben de partijen nog geen (principe)akkoord bereikt. Zodra zij overeenstemming hebben bereikt, zal dit ook aan de achterban moeten worden voorgelegd. Een ander punt waarover nog geen overeenstemming is bereikt, is de halvering van het vakantiegeld. De bonden hebben aangegeven dat dit punt onbespreekbaar is.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *