Abvo/CTB en Palm in clinch

Stanley PalmWillemstad – De voorzitter van de dienstgroep van de ambtenarenvakbond Abvo, binnen het toeristenbureau (CTB), Ritzel Godfried, laat de minister van Toerisme, Stanley Palm (PAIS) in niet mis te verstane woorden weten niet gediend te zijn van de manier waarop CTB en het personeel behandeld wordt en publiekelijk in de media te schande gemaakt wordt.

Advertentie

Palm:

,,Ik betreur de toon van uw e-mail en accepteer het niet dat u stelt dat deze regering ‘geen donder’ doet aan het toerisme.
Ik verzoek u vriendelijk om met deze delicate kwestie professioneel om te gaan om zo niet nog meer negativisme te creëren in de sector.
Als regering staan we voor vrede, rust en welvaart (pas, trankilidat i prosperidat). We zijn ons bewust van de kritische toon van sommige media en dat de hele samenleving de ontslagen in de toeristische sector betreurt, maar we staan liever een dialoog voor met de sector om Curaçao toch vooruit te helpen”

, zo antwoordt Palm de vakbondsman.
Godfried stelt in zijn schrijven dat CTB altijd overal de schuld van krijgt, maar uiteindelijk zo sterk financieel gekort is in de begroting, dat het bureau vleugellam is gemaakt.

,,De ontwikkeling van het toeristische product in het buitenland ligt al vijf jaar stil. We kunnen Curaçao niet promoten”

, aldus de vakbondsman.
Ook is herhaalde malen verzocht bepaalde verantwoordelijkheden terug te brengen bij CTB, maar zonder resultaat.
De vakbondsman doelt op het onderhoud van de stranden, natuurgebieden, pleinen, rotondes en (palm)bomen langs de openbare wegen.
Het woordgebruik is echter kras:

,,De regering heeft ‘niet het lef’ om de zaken goed te regelen, doet ‘geen donder’ voor de toeristische sector en waarom geeft ‘verdomme’ (karago) niemand de nodige fondsen aan CTB?”

Godfried vervolgt:

  • ,,Maar als de stranden vervuild zijn, krijgt CTB de schuld,
  • als er geen veiligheid is voor toeristen, krijgt CTB de schuld,
  • als de palmbomen langs de weg dood gaan, krijgt CTB de schuld,
  • als DAE failliet is, krijgt CTB de schuld,
  • als Veneto Hotel failliet gaat, krijgt CTB de schuld,
  • chollers en geen wc’s in Punda, de schuld van CTB,

maar als Wladimir een homerun slaat, vertrekt de minister direct naar Japan.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *