Accountancy | Ministerraad akkoord met strengere regels trustkantoren

“DNB heeft geconstateerd dat trustkantoren de wet, naar de letter maar ook naar de geest, onvoldoende naleven. Dat is reden om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken.”

De ministerraad heeft ingestemd met de voorgestelde Wet toezicht trustkantoren 2018. Die bevat strengere regels voor de trustsector en meer bevoegdheden voor toezichthouder DNB om handhavend op te treden.

Trustkantoren zijn de poortwachters die het Nederlandse financiële stelsel moeten beschermen tegen misbruik, aldus het ministerie van Financiën. “De afgelopen jaren heeft de trustsector ons stelsel onvoldoende verdedigd en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd”, laat minister Hoekstra weten. “DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet, naar de letter maar ook naar de geest, onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken.”

Het wetsvoorstel bevat strengere eisen op het gebied van integriteit en professionaliteit. Zo moeten ze een BV of NV zijn en een dagelijkse leiding hebben van ten minste twee personen, die vanuit Nederland moeten werken. Verder mag de compliancefunctie niet worden uitbesteed aan een externe partij. Trustkantoren mogen niet langer aan een en dezelfde cliënt zowel belastingadvies geven als trustdiensten verlenen.

Klantonderzoek

In de nieuwe wet wordt ook de eis opgenomen dat kantoren meer en beter onderzoek moeten doen naar een cliënt voordat ze zaken gaan doen. De klantgegevens moeten voor DNB controleerbaar zijn. Trustkantoren moeten daarnaast informatie met elkaar delen in het kader van cliëntenonderzoek. “Dit moet voorkomen dat trustkantoor A een klant afwijst vanwege integriteitsrisico’s, maar hij bij trustkantoor B gewoon geholpen wordt.”

Boetes tot 5 miljoen

DNB krijgt meer bevoegdheden. Zo kunnen kantoren worden verplicht een gedragslijn over te nemen. De maximale boete die de toezichthouder kan opleggen, gaat van € 4 miljoen naar € 5 miljoen. “Er komt ook een omzetgerelateerde en een voordeelgerelateerde boete.” Het wordt makkelijker voor DNB om de vergunning van een trustkantoor in te trekken. In sommige gevallen kan aan bestuurders een tijdelijk beroepsverbod worden opgelegd. Overtredingen en sancties mogen voortaan openbaar worden gemaakt. “Net als de overige uitgebreide bevoegdheden moet hier een afschrikwekkende werking van uitgaan.”

Strengere keurmerkeisen

Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Daarna wordt het voorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Trustkantoren liggen al een tijdje onder vuur, mede door de publicaties over de Panama Papers en meer recent de Paradise Papers. De sector loopt zelf vooruit op de nieuwe wetgeving. Bij belangenvereniging Holland Quaestor wordt gewerkt aan strengere keurmerkeisen. Daardoor heeft al een kwart van de leden het lidmaatschap opgezegd.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *