Accountancy | Tweede Kamer maakt toch voorbehoud bij verdrag tegen belastingontwijking

Nederland en Curaçao doen mee aan het verdrag, maar hebben op enkele punten een voorlopig voorbehoud gemaakt. Menno Snel, staatssecretaris van Financien Ⓒ ANP

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het goedkeuringswetsvoorstel bij het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving. 

Daarbij werden wel een amendement en twee moties aangenomen. Staatssecretaris Snel van Financiën zei onlangs nog het belangrijk voor het fiscale imago van Nederland te vinden om alle onderdelen van het Multilaterale Verdrag te ratificeren en geen voorbehoud te maken.

Het Parijse verdrag moet het voor bedrijven moeilijker maken om belastingheffing te ontwijken door winsten te verschuiven. Het verdrag maakt het mogelijk om belastingverdragen tussen landen aan te passen zonder dat er nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Dat kan omdat de regels in het Multilateraal Verdrag voorrang hebben op bepalingen in de belastingverdragen.

Het Multilateraal Verdrag is ontstaan in een project tegen belastingontwijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het BEPS-project (base erosion and profit shifting, ofwel winstverschuiving en uitholling van belastinggrondslagen).

Landen moeten hun belastingverdragen aanmelden bij de OESO en mogen een voorbehoud maken bij sommige regels. Nederland en Curaçao doen mee aan het verdrag, maar hebben op enkele punten een voorlopig voorbehoud gemaakt. Nederland heeft verder niet al zijn belastingverdragen aangemeld bij de OESO. De verdragen waarover nog onderhandeld wordt blijven er voorlopig buiten.

De indieners Lodders (VVD) en Slootweg (CDA) stelden in het amendement voor om een voorbehoud te maken op artikel 12 van het verdrag totdat er sprake is van effectieve conflictresolutie tussen voldoende leden van het verdrag en Nederland. De indieners zijn van mening dat voor een effectieve aanpak van belastingontduiking en -ontwijking strategisch gedrag bij lidstaten om hun belastinginkomsten ten koste van andere landen te maximaliseren, voorkomen dient te worden. Er dient daarom altijd een effectieve vorm van conflictresolutie te zijn indien er sprake is van onduidelijkheid tussen verschillende landen over de definitie van het begrip ‘vaste inrichting’ of de winsttoerekening, vindt een meerderheid in de Kamer.

Met de aangenomen moties neemt de Kamer het op voor in Nederland wonende Amerikaanse staatsburgers die worden geconfronteerd met de gevolgen van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Bron: Accountancy Vanmorgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *