Accretio afgewezen door Onderwijs

Vandaag presentatie in Staten

Logo- Stichting Accretio ReboundvoorzieningWillemstad – De Stichting Accretio, de stichting voor jongeren met gedragsproblemen waarvoor een zogenoemde reboundvoorziening aangeboden wordt, heeft vorige week een nieuwe teleurstelling mogen verwerken.


Na zes maanden aan het lijntje gehouden te zijn door het ministerie van Onderwijs, staat in een brief:

,,De Sector is van mening dat de reboundvoorziening voor jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en socio-emotionele problematiek, een belangrijke bijdrage kan leveren om te voorkomen dat deze jongeren in het criminele circuit terechtkomen.
Echter zijn er op de begroting 2013 en 2014 geen financiële middelen beschikbaar binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) voor een dergelijke voorziening. Het is ook om deze reden dat uw verzoek afgewezen dient te worden.
Na overleg te hebben gehad met de minister van OWCS, wordt u geadviseerd om contact op te nemen met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) om de mogelijkheden omtrent de subsidiering van uw stichting verder te onderhandelen.” Directeur Anne Visser en voorzitter van het bestuur Herman Schnitzler, van Stichting Accretio zijn vandaag te gast in de centrale commissievergadering van de Staten. De stichting deed het verzoek bij OWCS omdat in juni van dit jaar de subsidie van 38.000 gulden per maand door SOAW werd stopgezet. ,,Nu worden we door OWCS gewoon weer teruggestuurd”, aldus Visser,

die overigens nog optimistisch is:

,,Ondertussen zijn de gesprekken met SOAW weer op gang gekomen en die verlopen niet negatief.”

Hij legt uit dat dit maandelijkse subsidiebedrag een fractie is van wat de instelling zelf opbrengt aan fondsenwerving.

,,Maar de overheid heeft ook een verantwoordelijkheid en de fondsen vinden allemaal dat voor behuizing, salaris en nutsvoorzieningen, de overheid moet opdraaien.
Er is voorheen afgesproken dat er een meting gedaan wordt en de resultaten gepresenteerd worden. Op basis daarvan zou de subsidie geëvalueerd worden. Maar om zomaar de subsidiekraan dicht te draaien vind ik niet zo netjes”, aldus Visser.

De fondsen waar de instelling op steunt geven volgens hem aan dat de stichting serieus genomen wordt.
Zo krijgt de instelling 40.000 gulden per jaar voor het ontwikkelen van het schoolvaardigheden-programma.
Ook de extra orthopedagogische begeleiding, omdat intensievere behandeling nodig is, wordt met extra fondsen zelf vergoed.
Verder is de instelling uitgeloot door ‘Kansen voor Jongeren’ en kan tot en met 2017 rekenen op structurele inkomsten.
Verder is er een overeenkomst met een grote stichting in Nederland die al een boot en muziekinstrumenten gedoneerd heeft en 55.000 euro wil bijdragen voor lespakketten.
Ook Don Bosco en de marine hebben structurele hulp toegezegd en ook de Stichting Doen steunt Accretio.

Programma stichting

Rebound voor jongeren, geeft begeleiding aan jongeren die buiten het onderwijs dreigen te vallen. Stichting Accretio biedt een programma met verschillende onderdelen, waaronder training van de eigen weerbaarheid, socialeen communicatieve vaardigheden, talentvorming, zorg voor de ander, creatieve vorming, groepsdynamica, natuur en milieu, communicatie, drama, therapeutische gesprekken en watersportactiviteiten. Doel is om te voorkomen dat gedragsmoeilijke jongeren verder afglijden naar een ongewenste leefsituatie of in de criminaliteit belanden. De behandeling moet ertoe bijdragen dat deze jongeren een positieve aansluiting vinden bij de maatschappij door het aanbieden van vormings- en behandelingstrajecten of een herplaatsing op school. Reboundvoorziening Stichting Accretio is gevestigd aan de Mgr. Niewindtstraat 11-13 in Otrobanda.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *