Acht reclasseringswerkers nodig

jeugdzorgWillemstad – Voor de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao in oprichting (i.o.) worden op dit moment via s acht jeugdreclasseringsmedewerkers gezocht en een medewerker managementondersteuning.

In een worden kandidaten opgeroepen te solliciteren.
De stichting wordt de voorlopig aangewezen entiteit die wettelijk verantwoordelijk is voor de jeugdreclassering.
Het gaat in eerste instantie om een project dat twee tot drie jaar duurt en volledig gefinancierd wordt uit het criminaliteitsfonds.
De gezochte jeugdreclasseringsmedewerkers zullen dan ook in eerste instantie voor deze periode aangesteld worden.

In de staat:

,,De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao richt zich op een veiligere maatschappij door gedragsverandering, risicobeheersing en vermindering van recidive onder de jeugd. Om de recidive te minimaliseren worden alle minderjarige verdachten en daders op Curaçao aangesproken op hun gedrag en wordt met hen op basis van een inschatting van de risico’s een traject van passende interventies doorlopen. De jeugdreclasseringwerker werkt met minderjarige wetsovertreders ter voorkoming van recidive. Hij/zij is multidisciplinair en/of inzetbaar binnen alle taakgebieden van de reclasseringszorg. De taakgebieden zijn: diagnose en advies, taakstraffen, begeleiding en toezicht. De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao is een stichting in oprichting en biedt in dit kader een contract van 2,5 jaar.”

Voor de jeugdreclasseringsmedewerkers geldt dat hij of zijn een diploma moet hebben op hoger beroepsniveau, bachelor, liefst in de richting Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), in elk geval een opleiding met een pedagogische achtergrond.
Verder moet de persoon in kwestie minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben, vaardig zin in probleemanalyses en het opstellen van rapporten en uitvoeren van begeleidingsprogramma’s en – plannen.
Goede communicatieve en schrijfvaardigheden zijn ook essentieel, evenals een goede beheersing van het Papiaments en de Nederlandse taal.
Belangrijk is ook dat de gegadigde bekend moet zijn met de Curaçaose cultuur en enige juridische kennis heeft en inzicht in de problematiek van de doelgroepen en de hulpverleningsprocessen binnen de zorg aan minderjarigen.
Na afronding van het project dat de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao in eerste instantie is, zal het ministerie van Justitie besluiten in welke organisatievorm de werkzaamheden worden voortgezet, zo is eerder door de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), bekendgemaakt.
Naast het opzetten van de jeugdreclassering valt ook een Halt-project om veelvoorkomende jeugdcriminaliteit aan te pakken met preventie en repressie binnen het project.
Het rapport ‘Jeugdreclassering Curaçao’, opgesteld door de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR), waarin deze plannen uit de doeken gedaan worden, is onlangs aan de Staten aangeboden. Toen stelde Navarro dat er ondertussen ook hard wordt gewerkt aan de bouw van de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) met een capaciteit van 24 cellen die in februari 2015 operationeel moet zijn.

Advertentie

 

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *