Actie personeel Ontvanger voorbij

landsontvangerWILLEMSTAD — Het personeel van de Ontvanger heeft vanochtend zijn werkzaamheden hervat.
Dit bevestigt Abvo-bestuurslid Marlon Manuela.
Hiermee komt er een einde aan een actie die in verschillende vormen sinds afgelopen vrijdag aan de gang was.
Overleg tussen minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) heeft ertoe geleid dat de toelage die het personeel van de Ontvanger uitbetaald krijgt, nu tot en met augustus uitbetaald wordt.

Inzet was de toelage die de medewerkers sinds 2006 uitbetaald krijgen.
Deze toelage kregen zij vanwege extra werkzaamheden op weg naar de start van het land Curaçao.
De toelage zou in 2010 moeten worden stopgezet, maar in 2011, 2012 en tot 2013 werd de uitbetaling voortgezet.
Eerder dit jaar werd de uitbetaling stopgezet, maar na actie van het Ontvangerpersoneel werd de toelage hervat, voor een periode van drie maanden.
Afgelopen juni kreeg het personeel te horen dat dit de laatste keer zou zijn.
De minister baseerde zich op adviezen waarin stond dat er geen redenen meer waren om de toelage uit te blijven betalen.

Vorige week vrijdag kwam het Ontvangerpersoneel voor een vergadering onder werktijd bijeen. Deze vergadering was gericht tegen de stopzetting van de uitbetaling en het feit dat hun collega-ambtenaren van de Inspectie der Belastingen wel tot december de toelage zouden krijgen uitbetaald.
De vergadering onder werktijd werd maandag voortgezet.
Na de vrije dinsdag in verband met Dia di Bandera, vond er woensdag overleg plaats tussen de vakbond en Jardim.
De partijen wisten niet nader tot elkaar te komen, waarna de actie werd geïntensiveerd.
De personeelsleden verlieten het Ontvangerskantoor en meldden zich in het Abvo-gebouw in Brievengat.

Abvo en Jardim zaten gisteren met elkaar om de tafel.
Tijdens dit gesprek kwamen de partijen tot een akkoord.

“De toelage wordt tot en met augustus uitbetaald.
Dit is conform wat er in alle overeenkomsten tussen overheid en vakbond is vastgesteld, namelijk dat er een opzegtermijn van drie maanden gehanteerd moest worden.
Begin juni heeft minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) een brief naar de Abvo gestuurd, waarin melding werd gemaakt van de opzegtermijn van drie maanden en dat er een evaluatie zal gaan plaatsvinden.
Wij zullen ons hieraan houden”

, aldus Manuela.

Het akkoord dat gisteren is bereikt, namelijk dat de toelage tot en met augustus betaald zal worden en dat per individu gekeken zal worden of deze wel of niet uitbetaald moet worden, werd vanochtend aan het Ontvangerpersoneel gepresenteerd.
Dit gebeurde in het Abvo-gebouw.
Na groen licht van de leden werd het werk hervat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *