Actie Sitek gaat tweede dag in

Actie Sitek gaat tweede dag in. Foto Notisia360

Actie Sitek gaat tweede dag in. Foto Notisia360

WILLEMSTAD — De actie van het onderwijzend personeel op Curaçao werd vanochtend voortgezet. In verschillende bussen en op verschillende routes gingen stakende leerkrachten scholen langs om niet-stakende collega’s ervan te overtuigen zich bij hun strijd te voegen.

Op scholen werden brieven uitgedeeld, waarin niet-stakers werden opgeroepen om aanstaande vrijdag een algemene ledenvergadering van Sitek bij te wonen.

Voor de microfoons van radiostation Z86 verklaarde Lisette van Lamoen-Garmers, directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) dat vanochtend alle scholen open waren. Leerlingen van stakende leerkrachten werden door aanwezige collega’s opgevangen. Over wat er morgen staat te gebeuren kon zij niets verklaren.

“Wij moeten alles via de media volgen”, aldus Van Lamoen-Garmers.

Over de eerste dag van de actie, gisteren, was minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) vanochtend niet te spreken. Gisteren legden onderwijzers het werk neer om een brief naar regering en parlement te brengen.

“Ik keur het af. Dit was onnodig. Het is onverantwoord wat zij hebben gedaan. Zij hebben het werk neergelegd om een brief te overhandigen. Deze brief kon ook via post of via e-mail worden verstuurd. Dit doe je niet. Op deze manier worden kinderen de dupe van deze situatie”, aldus de minister.

In deze brief spreken de vakbondsleden zich nogmaals krachtig uit tegen de maatregelen die de regering wil nemen om op haar personeelsuitgaven te besparen. Het gaat hierbij om uitbetaling van loontreden, indexering, vakantiepremie en verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook stellen de Sitek-leden dat zij grote bezwaren hebben tegen de maatregelen die de regering wil nemen op onderwijsgebied. Het gaat hierbij met name om de beperking van de bekostiging van begeleiding van leerlingen en het beperken van het volgen van verschillende opleidingen in het beroepsonderwijs.

Sitek stelt dat deze maatregelen niet alleen de kwaliteit van het voortgezet onderwijs zullen treffen, maar dat zij ook een ernstige bedreiging vormen voor het welzijn van de gemeenschap in het algemeen.

“Zij zullen bijdragen aan nog meer problemen en sociale achteruitgang en nog meer (jeugd)criminaliteit”, geeft de vakbond aan.

In haar brief haalt Sitek ook artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ivescr) aan, dat deelname en participatie van jongeren in het onderwijs voorstaat, terwijl er ook melding wordt gemaakt van de continue noodzaak voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel.

Het was de bedoeling dat de brief gisteren in Fort Amsterdam aan Van der Horst zou worden overhandigd. Maar de minister bevond zich op dat moment niet in Fort Amsterdam. Hij heeft de brief inmiddels ontvangen, maar geeft aan dat Sitek niet bij hem moet zijn.

Hij verwijst naar het regeerprogramma van het kabinet PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, Speransa i Konfiansa (Hoop en Vertrouwen), waarin op pagina 39 melding wordt gemaakt van de noodzaak om te komen tot een nieuwe arbeidsovereenkomst voor arbeidsvoorwaarden voor het onderwijspersoneel.

Volgens het regeerprogramma valt dit onderwerp onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *