AD | 21 Moties op 1 dag door Staten

Met de eerste motie die is aangenomen wordt de regering verzocht een dividendbeleid te introduceren voor alle overheidsentiteiten om zo de inkomsten van dividend voor de regeringskas te garanderen | Extra

Willemstad – In de Staten zijn gisteren op de laatste dag van de behandeling van de begroting voor 2019 wel 21 moties ingediend, waarvan er uiteindelijk acht zijn aangenomen.

De dertien andere moties – afkomstig van de oppositie – hebben het niet gehaald. Met de eerste motie die is aangenomen wordt de regering verzocht een dividendbeleid te introduceren voor alle overheidsentiteiten om zo de inkomsten van dividend voor de regeringskas te garanderen.

In diezelfde motie wordt de regering verzocht om een zogenoemde ‘Balkenendenorm’ te introduceren bij dezelfde overheids-nv’s om zo te voorkomen dat aan directeuren astronomisch hoge salarissen worden uitbetaald.

Overige zes moties

Middels de tweede motie wordt de regering verzocht te ratificeren dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hét bureau is dat officiële data en statistieken van het land centraliseert, verzamelt, bewerkt en publiceert.

In een andere motie wordt de regering verzocht een inventarisatie te maken van de stichtingen die door de regering worden gesubsidieerd en om stichtingen die dezelfde diensten verlenen te clusteren.

In de vierde motie wordt de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn verzocht om samen met andere ministeries onderzoek te verrichten om per januari 2020 een subsidiesysteem te implementeren voor woningen die niet van FKP zijn. Dit systeem moet ten behoeve zijn van alleenstaande ouders met een maandelijks inkomen van 2.500 gulden of minder.

De regering wordt in een andere motie verzocht te blijven onderhandelen voor de privatisering van UTS en in weer een andere motie stellen de Staten dat de regering in 2019 moet beginnen met het overstappen op het bepalen van de wegenbelasting op basis van het gewicht van een voertuig.

Met de zevende motie wordt de regering verzocht met een centraal instituut te komen dat alle opleidingen en trainingen voor het ambtenarenapparaat zal verzorgen.

En de laatste motie bepaalt dat alle ministeries de mogelijkheid moeten bestuderen om financiële middelen ter beschikking te stellen aan het ministerie van Onderwijs om de investeringen in onderhoud van de infrastructuur van scholen en ICT-faciliteiten voor het onderwijs te bekostigen.

Moties

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | 21 Moties op 1 dag door Staten

  1. ‘In diezelfde motie wordt de regering verzocht om een zogenoemde ‘Balkenendenorm’ te introduceren bij dezelfde overheids-nv’s om zo te voorkomen dat aan directeuren astronomisch hoge salarissen worden uitbetaald.’

    Kan Frankin Sluis, salaris 65,000 florin per maand, van bureau Post & Telecom hier even op reageren?

  2. Fred Schiedam

    Wat een flauwekul, dividendbeleid voor overheidsbedrijven! Het enige dividendbeleid is 0 gulden, want als er geld (na investeringen) over is betekent dit dat de burger te veel heeft betaald voor de (doorgaans zonder vrije keuze) dienstverlening.
    Dit is een gemakkelijke inkomstenbron voor de regering in plaats van inning belastingen bij bedrijven en vermogenden, het volk betaalt wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *