AD | 30 Miljoen euro extra voor BES

minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Den Haag – Dertig miljoen euro trekt de Nederlandse regering extra uit voor verbetering van de infrastructuur en armoedebestrijding in Caribisch Nederland.

Het geld is afkomstig uit het fonds dat het kabinet-Rutte III in het leven heeft geroepen voor het aanpakken van regionale knelpunten. Van de beschikbare 950 miljoen euro is nu voor 187 miljoen een bestemming bepaald, waarvan er dus 30 miljoen naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan, zo blijkt uit een brief die minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Binnen het kabinet is zij verantwoordelijk voor de regie van de aanpak van regionale knelpunten en regionale deals.

,,Het kabinet heeft besloten om ook middelen uit de Regio-envelop aan te wenden voor de problematiek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de inwoners van de eilanden heeft Nederland immers een bijzondere verantwoordelijkheid. Het kabinet legt daarbij conform het regeerakkoord de prioriteit bij het verbeteren van het economisch perspectief, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede”, schrijft de bewindsvrouw mede namens minister Kajsa Ollongren (D66) en staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

,,De middelen die het kabinet inzet bieden zicht op het realiseren van plannen die bijdragen aan de gewenste versterking van de samenleving en brede welvaart op de eilanden. Een succesvolle aanpak vraagt een gezamenlijke vormgeving van projecten door Rijk, eilandbestuur en -bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen”, aldus Schouten, die benadrukt dat aan de extra investeringen wel de voorwaarde wordt gesteld dat goed bestuur en financiële verantwoording op een afdoende niveau zijn geborgd.

,,Als we samen optrekken als overheden en daarbij ook verbindingen maken met onze partners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn we effectiever in het oppakken van maatschappelijke opgaven. In de komende periode zullen de staatssecretaris van BZK en ik daarom in samenwerking met de interdepartementale Stuurgroep Caribisch Nederland het gesprek aangaan met de partners en stakeholders in Caribisch Nederland om te komen tot een verdere uitwerking van kansrijke projecten.”

De bijdragen uit de Regio-envelop zijn niet bedoeld om gaten in begrotingen te dichten of taken die tot de eilandelijke verantwoordelijkheid behoren te financieren. Projecten – die mogen ook in de vorm van public-private partnerships worden gegoten – worden beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. Het kabinet streeft ernaar voor het zomerreces goed uitgewerkte, gezamenlijke plannen te hebben. Hoe de dertig miljoen over de drie eilanden wordt verdeeld, is nog niet bepaald.

De 950 miljoen uit de Regio-envelop komt in jaarlijkse tranches beschikbaar tot 2022. Dat geeft regio’s tijd om met voorstellen te komen. De minister: ,,Iedere regio kent zijn eigen maatschappelijke uitdagingen. Deze kunnen liggen op het gebied van natuur, wonen, veiligheid, recreëren en onderwijs. Het kabinet wil daarbij helpen. Niet door zelf met voorstellen te komen, maar door de regio te vragen zelf plannen te maken. We denken en doen graag mee bij ideeën die erop gericht zijn de leefbaarheid te vergroten en de welvaart meer te verdelen.”

Schouten eindigt haar brief met de mededeling ‘verheugd’ te zijn dat het kabinet ‘een eerste stap kan zetten om het economisch perspectief in Caribisch Nederland te verbeteren. ,,Ik zie uit naar het verstevigen van de samenwerking tussen Rijk en regio in de komende periode.”

Bron: Antilliaans Dagblad

18 Reacties op “AD | 30 Miljoen euro extra voor BES

 1. @Joep,
  Een heleboel bla bla, dat enkel een persoonlijke frustratie weergeeft en dus niet de moeite waard is om op te reageren. Ook de opmerking, “ingrijpen en capabele bestuurders aanstellen” werkt op dee lachspieren. Fraco is wel bekend op Curaçao. Franssen die het ingrijpen door Nederland moest onderbouwen zegt het het best; “De situatie op Sint-Eustatius heeft het karakter van een staatsgreep”. Koloniaal en/of Apartheid.

 2. @ Hoedanook,

  Het aantal inwoners dat St Eustatius heeft is niet genoeg om een self sustaining economy op te zetten. Daarvoor moet je toch het tienvoudige aan inwoners hebben.
  Het eiland heeft echter wel behoefte aan simpele zaken als water, electriciteit, voedsel, telefoon, wegen, scholen, vliegveld, postvoorziening etc etc. Dat alles moet door de overheid worden gegarandeerd en de benodigde kennis daarvoor staat gelijk aan de noodzakelijke kennis hier op Curacao. Echter, gezien het aantal inwoners zal het aantal goed opgeleidde bestuurders minimaal zijn. Natuurlijk zullen er een aantal zijn die beweren dat ze het allemaal beter weten, doch wat er dan gebeurt hebben we kunnen zien en is ook vastgelegd in een uitvoerig rapport.
  Op zich is die constatering ook niet vreemd, want dezelfde kleptomanie, corruptie, fraude, vriendjespolitiek etc zien we terug op vrijwel ALLE eilanden in het Caribisch gebied. Het lijkt wel genetisch bepaald dat zogenaamde politici slechts met 1 ding bezig zijn en dat is het vullen van de eigen zakken.
  En hun geschreeuw (nadat ze eenmaal zijn uitgespeeld) is altijd en immer hetzelfde: ‘het is kolonialisme’ wanneer ze worden aangesproken op hun gedrag. Moeten ze voor de rechter komen dan worden ze immer stuk voor stuk veroordeeld voor hun strafbare feiten, doch altijd komt daar hetzelfde verweer: ‘Nederland zit er achter’ en ‘het is een politiek proces’.
  Nimmer zal 1 van hen ooit zeggen dat ze inderdaad hebben gestolen van het volk. Nimmer zal 1 van hen toegeven dat ze eigenlijk asociaal bezig zijn geweest door te stelen van hun eigen mede eilandbewoners. En ondanks dat ze stelen van hun eigen mensen proberen ze diezelfde mensen weer op te zetten tegen een soort van ‘gemeenschappelijke vijand’.
  Het is onbegrijpelijk dat er toch iedere keer weer een deel van de bevolking in hun leugens trapt en zich schaart achter de criminelen (want dat zijn het gewoon).
  Ik ken weinig mensen die inbrekers in hun eigen huis zouden gaan helpen met het inladen van de gestolen goederen, maar hier in het Caribisch gebied bestaan ze wel degelijk. Zeggen dat deze mensen oliedom zijn mag niet, zeggen dat deze mensen totaal ongeschoold zijn mag ook niet………nee, we moeten net doen alsof de criminelen gelijk hebben in hun opstelling dat ‘het kolonialisme’ is.
  Wanneer een bevolking zo ongelofelijk dom is, tja, dan is zelfbestuur inderdaad niet mogelijk en moet de bevolking tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Klinkt hard, maar is gewoon de enige oplossing. Zelf bestuur leidt immers tot corruptie, diefstal, fraude etc wat vergaande gevolgen heeft voor een groot deel van diezelfde bevolking.
  Hier op Curacao zien we ook de ellende van het niet in staat zijn onszelf te besturen. In no time hebben we het overheidstekort van een overzichtelijke 20 % naar bijna 50 % gebracht en nog altijd denkt de regering dat er nog meer geld bij moet komen.
  Wanneer je zo denkt laat je zien dat je er niets van begrijpt en dan is er maar 1 oplossing: ‘ingrijpen en capabele bestuurders aanstellen’. Anders zitten we straks met het fenomeen dat de hypotheekrente weer op 15 % staat en dan komt de economie compleet tot stilstand.

 3. @Tuna,
  Eens het is een puinhoop nu op Statia, maar hoe komt dat zo plotseling? Vanwege de geringe aantal bewoners zijn/werden Statianen nooit serieus genomen. Dus, daar zij continue door de decennia heen de eigen boontjes moesten zien te doppen, is er ‘scheefgroei’ ontstaan. Dat los je niet op met een zak geld dat meer bedoeld is om de eigen geweten gerust te stellen. Ook los je het niet op om met ‘remote-control’ via Curaçao de zaak proberen aan te sturen. Wat wel helpt is wat maatwerk m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners van Statia. Nederland ziet zichzelf graag als exporteur van kennis (kennis-economie) en heeft al enige decennia ervaring met laagdrempelige ‘inburgeringstrajecten’, (voor Statia misschien wat burgerschap vaardigheden) dus waarom geen handreiking doen naar de ‘nieuwe’ gemeente (openbare lichaam)? Of schuilt er achter de “Coup” een verborgen agenda? Eerlijkheid en transparantie zijn essentieel voor het bouwen aan een duurzame relatie. In ieder geval stelt Nederland ten toon wat op de eilanden vaak over de Koninkrijkspartner gedacht wordt.
  Overigens helpt het klagen over ‘gezeur van anderen’ niets. Lever liever een positieve bijdrage.

 4. Alles is een staatsgreep of iets anders wat aardig klinkt. Dat het op Statia een bestuurlijke puinhoop was daar hebben we het maar niet over, dat men daar geld verkwist ook niet en dat daar mensen hun mond niet meer open durven te doen vanwege de intimidatiepraktijken daar lees ik hier in de commentaren van slechts 1 persoon iets over.
  Ik hoef niet tot 1700 zoveel terug te gaan googlen om een interessant verhaal op te hangen om te weten dat het nu een puinhoop is. Altijd de schuld van een ander, altijd een excuus en nooit geen oplossing. Komt er geen geld dan is het niet goed, komt er wel geld dan is het ook niet goed. Notoire zeurders zijn het hier, zeuren om te zeuren en meer niet.

 5. @Joep,
  Voor alle duidelijkheid. Ik steun niemand. Wel ben ik van mening dat er door Nederland een “Coup” is gepleegd op Statia. Statia gaf al geruime tijd aan dat in een bepaald stramien wordt gedwongen door de ontmanteling van de Nederlandse Antillen (Antias Restruktura en Antias Nobo). In plaats van ‘de transitie te begeleiden’ wordt de een na de andere ‘rijksvertegenwoordiger op sabbatical in de tropen’, zonder kennis van zaken, gestuurd, waarbij totaal geen aandacht werd besteed aan wat er van de zijde van Statia gevraagd werd. Als vervolgens een aantal figuren op eigen ‘kleurrijke’ wijze invulling geeft aan wat ‘zij’ denken dat er van belang is (met name eigen belang), dan wordt het misbruikt om het bestuur over te nemen. Geen enkele poging tot toenadering vooraf en/of dialoog m.b.t. de gemeente-greep. 17e eeuwse ‘koloniale taferelen’ in de 21ste eeuw. Wij, op Curaçao, zitten in een Koninkrijk met bewindvoerders die dit op Statia ten uitvoer brengen. Dan mag je elkaar aanspreken op zulk (ongeoorloofd) gedrag. Het doel heiligt de middelen niet!

 6. @ Hoedanook,

  De 950 miljoen is inderdaad in tranches, doch er staat niet dat de 30 miljoen in 5 jaar wordt uitbetaald. Maar laten we er eens vanuit gaan dat het in 5 jaar wordt uitbetaald.
  Infrastructuur is iets waar de hele bevolking profijt van heeft, maar het deel dat voor de armoede bestrijding is hoeft dus niet te gaan naar het rijke deel van die eilanden. Er zullen velen zijn die nergens voor in aanmerking komen. Oftewel het werkelijk arme deel van de bevolking zal behoorlijk wat meer krijgen dan voorheen het geval was.

  En vwb het ‘omver werpen van een democratisch gekozen regering’ ?
  Ten eerste is er geen sprake van een regering, het meer een gemeenteraad, de eilanden zijn immers bijzondere gemeente en niet een apart land. Alle dorpen en steden worden op bestuur gecontroleerd en in het verleden zijn er wel meer steden in Nederland geweest die onder curatele werden gesteld of waar Den Haag het over heeft genomen, dus zo apart is het ook weer niet.

  Dan over de reden van het overnemen van het bestuur. Wanneer je te maken hebt met corruptie, fraude, vriendjespolitiek, niet nakomen van afspraken, intimidatie etc dan is er maar 1 oplossing en dat is die club naar huis sturen. Daar moet je niet voor willen kiezen of voor willen juichen. Het kan niet zo zijn dat een paar man verschrikkelijk hun zakken lopen te vullen over de ruggen van andere eilandbewoners. Ik snap dat ze het niet leuk vinden dat hun spelletje is afgelopen, maar voor de overige bewoners is dit wel het beste.
  En wanneer jij de corrupte lieden blijft steunen dat zegt dat heel veel over jou en je opvattingen, spijt me zeer.

 7. By the way, @Joep, 30 miljoen, uitgesmeerd over ‘whatever’ periode, als “zwijggeld” voor het omver gooien van een democratisch gekozen regering is totaal ‘geen geld’. Vraag elke politieke partij op Curaçao wat het kost om ‘verkiezingscampagne’ te voeren.

 8. De 950 miljoen in jaarlijkse tranches beschikbaar tot 2022.

 9. @ Hoedanook,

  Ik lees toch echt dit:
  “Van de beschikbare 950 miljoen euro is nu voor 187 miljoen een bestemming bepaald, waarvan er dus 30 miljoen naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan, zo blijkt uit een brief die minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.”

  Dat is dus 30 miljoen euro voor 3 eilanden. Het maakt niet uit over hoeveel jaar het wordt uitgesmeerd, het is nog altijd een fors bedrag EXTRA voor amper 30,000 inwoners.

 10. @Joep,
  Je vergeet te delen door vijf voor jaarbasis komt met jou cijfers op 14. Dus, 14 verdelen over 3 eilandjes (gelukkig kennen zij geen MDPT).

 11. 70 miljoen gulden voor 3 eilandjes met een totaal van nog geen 30,000 inwoners ? Dat is een fors bedrag te noemen. Er zijn veel gemeenten in Nederland die dat niet even erbij krijgen.

 12. @hoedanook. Je weet zelf. 50 procent gaat op aan salarissen en kantoren en reizen voor Sona personeel. 40 procent voor inhuren van externe consultants die rapportjes maken waar niets mee gedaan wordt en wellicht 10 procent blijft erover.

 13. @Brain S,
  Net zoals het geld dat SONA en andere organisaties voor SONA jaarlijks ontvingen voor ‘het ontwikkelen van de Antillen”? Tevens wordt gesteld; “Hoe de dertig miljoen over de drie eilanden wordt verdeeld, is nog niet bepaald”!

 14. @hoedanook, Dankzij de coup komt het geld nu wel hopelijk naar de bevolking

 15. @Lapas,
  Waarschijnlijk even detox na al dat gezuip na carnaval. Messiaanse interpretatie veroorlooft ‘quaresna’.

 16. Hoi @Mossel, blij je weer te zien. Was even bang dat je de pijp aan Maarten had gegeven.

 17. Abraham Mossel

  @ Hoedanook, wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.,Lamz”k.

 18. 30 miljoen naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het verbeteren van het economisch perspectief door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Pleister op de wond voor de “Coup” pleging op Statia?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *