AD | Aangifte RdK bij OM

‘Uitlatingen Dirtley Sparen roepen op tot geweld’

Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy | Jeu Olimpio

Willemstad – Refineria di Kòrsou (RdK) heeft bij het Openbaar Ministerie tegen Dirtley Sparen aangifte gedaan van laster, bedreiging en opruiing.
De aangifte is gedaan door Gilbert Martina en Leo Rigaud namens de Raad van Commissarissen (RvC) van RdK en Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy als waarnemend directeur van het overheidsbedrijf.

Het drietal verwijst in de aangifte – die in handen is van deze krant – naar uitspraken van Sparen tijdens een uitzending bij Radio Mas op 5 juli 2019 over onder anderen Martina, de voorzitter van de RvC en Rigaud, de vicevoorzitter.

Volgens Sparen zou de overheid het plan hebben de raffinaderij te sluiten en zouden onder meer Martina en Rigaud actoren zijn binnen dit plan. Op de vraag van de verslaggever hoe corruptie dient te stoppen, antwoordt Sparen dat dit mogelijk is via een internationale klacht, dan wel via geweld. Concrete uitspraken gericht tegen Martina waren dat hij 400 miljoen uit Ennia zou hebben gehaald en dat hij niet te vertrouwen is. Over Rigaud gaf Sparen te kennen dat hij informatie over het onderzoek naar vermeende omkoping bij RdK naar de media zou hebben gelekt.

De volgende dag sprak Sparen ook bij het radioprogramma New Song, waarna naar aanleiding van zijn uitspraken op Facebook dreigementen werden geuit door verschillende personen aan het adres van Martina en Rigaud. Vervolgens werden op 7 juli foto’s via Facebook en WhatsApp verspreid van het genoemde tweetal met daaronder de tekst ‘Morto’ (dood).

Ook een derde foto werd verspreid waarin een oproep wordt gedaan de moord op Helmin Wiels op te lossen. Met de foto wordt gesuggereerd dat verschillende bekende personen op Curaçao iets met de moord te maken zouden hebben.

Behalve Martina en Rigaud zijn ook foto’s te zien van onder anderen Clift Christiaan, Ivar Asjes, Fernando da Costa Gomez en José Jardim. ,,Deze beelden zijn een directe bedreiging van – onder meer – de heer Gilbert Martina en de heer Leo Rigaud. Derden worden opgeroepen om de heren (…) te vermoorden tegen een geldelijke vergoeding”, zo staat in de aangifte.

Over de laatste foto met het bericht dat daarbij wordt verspreid, stellen de aangevers dat ‘niet valt uit te sluiten dat het circuleren van dit bericht, alsook het verspreiden van de beelden (…) het gevolg is van de uitlatingen van de heer Sparen in de media, die weliswaar in de lucht geworpen zijn, maar voldoende concreet zijn om de luisteraars op te roepen tot geweld’. ,,Ondergetekenden menen dat deze handelingen van derden dan ook direct het gevolg zijn van de uitspraken van de heer Sparen in de radio-uitzendingen. Ondergetekenden voelen zich bedreigd.”

Bovenstaande feiten en omstandigheden hebben de aangevers ertoe bewogen aangifte te doen. Volgens het drietal kan niet redelijkerwijs worden uitgesloten dat sprake is van commune delicten. ,,Handhaving via het strafrecht (mede vanuit het perspectief van de strafdoelen van generale en speciale preventie) is derhalve op zijn plaats.”

Eerder weerlegde RdK in een schriftelijke verklaring al verschillende punten die door Sparen waren aangekaart.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Zie onder een eerdere reactie van KPMG/Bearingpoint founding Parten Peter Grootens tegen Sparen:

Verklaring Bearingpoint Caribbean

KPMG en Bearingpoint foundingpartner Peter Grootens

A1 heel lang worden zowel BearingPoint Caribbean als Peter Grootens in sommige media valselijk beschuldigd van allerlei dubieuze zaken zonder dat degenen die de beschuldigingen uiten 00k maar enige vorm van bewijs aandragen.

De afgelopen jaren zijn wij nooit ingegaan op deze ongegronde lastercampagnes, maar gezien de toename van het absurde en vooral bedreigende karakter van de beschuldigingen, is besloten om nu wel actie te ondernemen.

Zo is recentelijk door de heer D. Sparen valselijk gesteld dat Peter Grootens bezitter zou zijn van het erfpachtrecht van de terreinen gezamenlijk genaamd Vélt Salu. Openbare inzage bij het Kadaster bevestigt dat genoemde terreinen niet op naam staan van Peter Grootens, maar op naam van de ASP Groep. De directie van ASP bevestigt tevens dat Grootens niet betrokken is bij haar terreinen te vett Salu.

Bij de lastercampagnes en het verspreiden van complottheorieén wordt al lange tijd onterecht melding gemaakt van het feit dat Peter Grootens partner is bij KPMG. Grootens en BearingPoint zijn sedert 1999 (dus de afgelopen 20 jaar) niet meer betrokken bij KPMG.

ledere link die gelegd wordt, is dan 00k onterecht. BearingPoint Caribbean en Peter Grootens nemen deze aantijgingen serieus en willen dat het publiek weet dat deze publicaties volledig vervalste informatie bevatten. We hebben ondertussen 00k juridische acties ondernomen tegen degenen die deze informatie verspreiden.

We vinden het belangrijk dat het publiek adequaat geinformeerd wordt en zien ons genoodzaakt met deze statement e.e.a. dan 00k zelf recht te zetten. Dit zal de enige keer zijn dat we publiekelijk ingaan op deze kwestie.

2019 07 11 – AD | Advertent… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *