AD | ‘Aanpak Financiën is niet voldoende’

Ex minister Financien Jose Jardim | Jeu Olimpio

Willemstad – Ondanks het feit dat het ministerie van Financiën vorig jaar december (2016), onder leiding van de toenmalige minister José Jardim, met een plan van aanpak kwam om de tekortkomingen in de Landsbegroting aan te pakken, heeft dit de Rekenkamer er niet van overtuigd dat er een verbetering mee bewerkstelligd wordt.

Dat blijkt uit de toelichting van de ARC bij de afkeuring van de jaarrekening 2014. ,,De Rekenkamer heeft het plan van aanpak doorgenomen en tekortkomingen geconstateerd in het financieel beheer. Daarbij heeft de Rekenkamer beoordeeld of de plannen volgens de ‘Smart C-methode’ zijn geformuleerd, per wanneer deze zullen worden afgerond en of de plannen kunnen bijdragen aan het wegwerken van de tekortkomingen in het financieel beheer”, zo staat in het verslag waarna samenvattend gesteld wordt dat de voorgestelde maatregelen niet aan het ‘Smart-C-principe’ voldoen.

Er kan te weinig achteraf gecontroleerd worden of bepaalde acties zijn uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld niet voor alle maatregelen een realisatiedatum vermeld. Verder is bij de meeste acties eind 2017 als einddatum vermeld, maar gezien de uit te voeren acties vindt de ARC dit niet realistisch. Er ontbreekt ook informatie over de voortgang van de maatregelen waardoor überhaupt niet na te gaan of eind 2017 haalbaar is.

In het plan van aanpak wordt steeds verwezen naar een verbetertraject van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). Maar, zo wordt aangevoerd, de Rekenkamer heeft geen informatie over een verbetertraject van de Soab, waardoor de ARC ook niet kan beoordelen of dit verbetertraject een oplossing is voor de knelpunten in de begroting.

Verder constateert de ARC dat niet alle ministeries acties hebben ondernomen om de maatregelen te implementeren. Bepaalde maatregelen zijn hierdoor niet ingevoerd.

De ARC betreurt het ook dat het ministerie van Financiën de voortgang van het plan van aanpak niet opneemt in de driemaandelijkse uitvoeringsrapportage, zoals in februari van dit jaar nog is voorgesteld door de Rekenkamer. Daarom zal de Rekenkamer zelf de toereikendheid van de maatregelen in een volgend onderzoek meenemen, zo wordt aangekondigd.

Zoals eerder in deze krant gepubliceerd zijn er tekortkomingen in het financieel beheer en zitten er fouten en onzekerheden in de jaarrekening 2014. Ook de toelichting is ontoereikend. Hierdoor krijgen de Staten geen getrouw beeld van de bestedingen en inkomsten van de overheid.

Geen reactie

In het kader van de procedure van hoor en wederhoor heeft de Rekenkamer op 7 november 2017 het conceptrapport aan zowel de minister van Financiën (weliswaar nu Kenneth Gijbertha (MAN), red.) als de secretaris- generaal (SG) van het ministerie van Financiën aangeboden. Aan hen is gevraagd om binnen één week op het concept te reageren. Uiteindelijk heeft het ministerie drie weken de tijd gehad voor het indienen van een reactie.

ARC: ,,Desondanks heeft de Rekenkamer geen reactie ontvangen van het ministerie. Ook van de minister van Financiën is geen reactie ontvangen op het conceptrapport. Gezien het feit dat de Rekenkamer noch van de minister van Financiën noch van het ministerie van Financiën een reactie op het conceptverslag heeft ontvangen, concludeert de Rekenkamer dat de minister en het ministerie zich met de inhoud van het rapport kunnen verenigen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | ‘Aanpak Financiën is niet voldoende’

  1. Dit is één van de grootste schandalen van Curaçao. Waarschijnlijk dat het in de zaterdagkrant verschijnt. Jarenlang hebben wij deze boerenbedrog onder de noemer van ‘zakenkabinet’, een niet-politici of technocraat met pseudokennis die de Curaçaose economie volledig tot stilstand heeft gebracht, door laten gaan. Vervolgens wordt deze bluf met een directeurschap bij de CBCS ‘afbetaald’. Martina en Rhuggenaath hebben als ‘technocraten’ meegeholpen om het ‘stokje’ vanaf 2012 tot nu toe over te dragen. Deze ‘technocraten’ wisten vanaf 2012 dat de economische vooruitzichten slecht waren. Vervolgens werd het volk opgezadeld met maatregelen die hebben geleidt tot stijging van de collectieve lastendruk. Deze ‘technocraten’, waartoe Jardim ook gerekend wordt, hebben geen serieuze poging ondernomen om de economie te saneren. Zo was er geen ‘flankerend beleid’ (stimuleringsmaatregelen; een vangnet moet voor sociale problemen). Wij zitten nu met alle gevolgen van dien. Maatschappelijke onrust (vakbonden) was te voorzien.

  2. De regering legt de prioriteiten verkeerd.

    Vanwege de tekorten haalt het de zult uit het kerstpakket, maar het laat wel Gijsbertha en Leito ongestoord familieleden tegen hoge salarissen op haar payroll zetten terwijl het de mega snoepreizende AlcaLM Walle ook geen strobreed in de weg legt.

    Precies de zaken waarvoor Ruggenaath enige jaren geleden de PAR en de politiek verliet. Maar nu Ruggenaath zelf deel uitmaakt van dit circus is hij ineens alle integriteit verloren.

    Lees dit en de tranen lopen je over de billen:
    http://antilliaansdagblad.com/colofon?id=36

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *