AD | Advent voelt zich slachtoffer

ziekenhuisdirecteur Cenaida Panneflek | Jeu Olimpio

Willemstad – Het Advent Ziekenhuis vindt dat de Inspectie voor de Volksgezondheid een veel te drastische maatregel heeft genomen door internist Bakir te verbieden de komende twee maanden patiënten op te nemen.

Inspecteur-generaal Jan Huurman had het resultaat van een onderzoek naar het incident dat aanleiding gaf tot de aanwijzing moeten afwachten.
In een persconferentie ging ziekenhuisdirecteur Cenaida Panneflek gistermiddag uitvoerig in op de gevolgen van de aanwijzing die het Advent op 12 december kreeg van de inspectie.

Behalve dat een van de twee internisten per direct geen patiënten meer mag opnemen, moet het ziekenhuis de adviezen uit de audit-rapporten van 2016 binnen twee maanden ‘volledig hebben geïmplementeerd’.

Daartoe besloot Huurman nadat zich een ernstige calamiteit voordeed binnen de groep geneeskunde in het Advent ‘leidend tot het overlijden van een patiënte’ en omdat na de onderzoeken van vorig jaar al twijfel bestond over de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid.

Panneflek benadrukt dat de betreffende patiënt niet in het Advent is overleden, maar na een opname weer was ontslagen. Vijf dagen daarna was een controle-afspraak gepland, maar juist die dag werd zij ziek en in het Sint Elisabeth Hospital (Sehos) opgenomen. ,,De patiënt heeft zeven dagen in het Sehos gelegen en is toen naar Nederland overgebracht en daar overleden”, zegt Panneflek. ,,Tot nu toe is de doodsoorzaak onbekend en zijn er nog veel vragen over wat er werkelijk is gebeurd.”

‘Zorg nooit in gevaar geweest’

Maar Inspecteur-generaal Huurman heeft juist internist Bakir verboden nog patiënten op te nemen omdat hij bij die eerste opname in het Advent een verkeerde diagnose zou hebben gesteld. Het hele traject dat deze patiënt heeft doorlopen, wordt door de inspectie onderzocht, zo bevestigt Franke Scheper, medisch directeur van Sehos, desgevraagd.

,,De inspecteur gaat na wat er is gebeurd vanaf het eerste bezoek aan de huisarts tot het overlijden in Nederland. Ook de files van het Sehos heeft hij ontvangen.”

Advent-directeur Panneflek vindt het onterecht dat op het moment dat de zaak nog in onderzoek is, alleen haar ziekenhuis ‘wordt gestraft’. ,,Eerst moeten alle feiten boven tafel komen, voordat zo’n drastische maatregel wordt genomen.”

De aanwijzing heeft in ieder geval niet de rust gebracht die Huurman voor ogen had. Want de tweede internist van haar ziekenhuis zat ziek thuis en gisteren bleek dat de specialist uit het Sehos die zou helpen niet op het eiland was. ,,Daarom werkt de arts die eigenlijk AO is, nu toch”, zegt Panneflek. ,,De zorg aan de patiënt is nooit in gevaar komen. Maar de situatie heeft veel onrust en angst onder patiënten en de bevolking veroorzaakt.”

De directie van het Advent Ziekenhuis vindt een audit in principe een goed instrument om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. ,,Maar het mag geen motief zijn om een hele afdeling te sluiten of een dokter per direct te verbieden om patiënten op te nemen.

Waar Huurman spreekt van meerdere onderzoeken en adviezen die verschillende keren niet zijn nagekomen, heeft Panneflek het over ‘één audit en één incident’. D

e inspecteur heeft aangekondigd over twee maanden opnieuw een onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid in het Advent. ,,Dat moet hij zeker doen”, zegt Panneflek. ,,Dan zullen wij laten zien waar we staan.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *