AD | AIVD ook op St. Maarten

Bijstand verleend bij uitvoering van veiligheidsonderzoeken

Bijstand verleend bij uitvoering van veiligheidsonderzoeken

Den Haag – De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD is vorig jaar niet alleen op Curaçao actief geweest maar ook op Sint Maarten. Dat blijkt uit het maandag gepresenteerde jaarverslag over 2012.

Daarin wordt gemeld dat de dienst ‘desgevraagd bijstand heeft verleend aan de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM)’. De AIVD heeft opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheidsonderzoeken verzorgd voor de medewerkers.

,,In het kader van het bijstandsverzoek heeft de VDSM de AIVD tevens gevraagd de uitvoering van de eerste veiligheidsonderzoeken te begeleiden”, zo staat te lezen in het jaarverslag. Opvallend genoeg wordt daarin met geen woord gerept over de aanzienlijk substantiëlere betrokkenheid van de AIVD bij de wederopbouw van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) nadat deze onder het toenmalige kabinet Schotte was ontmanteld.

Over de inzet van Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsexperts werden aanvankelijk alleen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in vertrouwen geïnformeerd maar dat nieuws lag – evenals zo veel geheime informatie van de VDC – nog dezelfde dag op straat.

Een woordvoerder van de AIVD kon gisteren niet verklaren waarom wel de bijstand aan Sint Maarten maar die aan Curaçao niet in het jaarverslag is opgenomen. Onder het kopje ‘Latijns-Amerika en de Cariben’ staat:

,,Met de eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire als bijzondere gemeenten in de Cariben reiken de landsgrenzen van Nederland tot Latijns-Amerika.

De AIVD en MIVD bundelen hun krachten om de Nederlandse overheid te voorzien van inlichtingen ten aanzien van deze regio. Voor de MIVD is de permanente militaire aanwezigheid van de Nederlandse krijgsmacht in de Caribische delen van het Koninkrijk reden om ontwikkelingen daar op hoofdlijnen te volgen, als deze van invloed kunnen zijn op de Nederlandse krijgsmacht.”

Venezuela ook in rapport AIVD

,,Hugo Chávez werd in oktober 2012 herkozen als president van Venezuela. Ook bij de regionale verkiezingen medio december heeft zijn partij, de PSUV, in 20 van de 23 Venezolaanse deelstaten gewonnen. Ondanks de ziekte van de president ging de ‘Bolivariaanse Revolutie’ onverminderd voort, wat tot verdere politieke polarisatie van het land heeft geleid”, aldus het jaarverslag van de AIVD.

,,De rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht kwamen steeds meer onder controle van Chávez en zijn partij te staan. Evenals de voorgaande jaren zijn het particulier bezit en de persvrijheid in 2012 verder aan banden gelegd. De banden van het regime met gelijkgezinde landen als Cuba en Bolivia zijn zeer sterk. Deze landen voeren steeds meer een buitenlandbeleid dat gericht is op de regio, en meer specifiek gericht op regionale economische samenwerking.”

,,Op het gebied van de modernisering van de Venezolaanse strijdkrachten zijn in 2012 vorderingen gemaakt. Venezuela heeft, onder de noemer van de verdediging van Venezuela’s nationale grondstoffen, de ambitie om de Venezolaanse strijdkrachten vanaf 2015 toonaangevend te laten zijn in de regio. Naast leveringen van voornamelijk Russisch en Chinees materieel was er tevens aandacht voor het verbeteren van de logistieke capaciteit en de instandhouding van militair materieel”, aldus het verslag waarvan de tekst geschreven is voor het overlijden van Chávez.

In het jaarverslag wordt er melding van gemaakt dat het ministerie van Veiligheid en Justitie op de luchthaven van Bonaire vertrouwensfuncties heeft aangewezen. De AIVD voert de veiligheidsonderzoeken uit naar de personen die worden aangemeld voor een vertrouwensfunctie op de luchthaven. Sinds 15 juli 2011 hebben 445 van de 453 kandidaat-vertrouwensfunctionarissen een veiligheidsonderzoek ondergaan.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *