AD | Alcalá-Wallé antwoordt zichzelf

Onderwijsminister Alcala-Walle: SSC treedt buiten boekje | Jeu Olimpio

Willemstad – Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), antwoordt de door haarzelf als Statenlid gestelde vragen over kosten voor een rechtszaak van een miljoen gulden om een werknemer buiten de deur te houden bij de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC), waardoor het risico gelopen wordt dat studenten hun studiefinanciering niet kunnen ontvangen.

Alcalá-Wallé aan zichzelf: ,,In de praktijk is gebleken dat de gestelde vragen over de SSC in deze fase niet kunnen worden beantwoord. Verder hebben, ondanks pogingen daartoe van de minister, noch het bestuur van de SSC noch de Raad van Commissarissen (RvC) bereidheid getoond om nader inzicht te geven in het reilen en zeilen van de SSC.

Wel zijn er verschillende verzoeken van het personeel van de SSC gericht aan de minister van Onderwijs om in te grijpen in een volgens hun ongezonde bestuurssituatie bij de SSC. De minister heeft de klachten van de SSC-werknemers serieus in behandeling genomen en is bezig met het vervolgtraject.”

SSC treedt buiten boekje

Er is op 23 juni een brief naar het personeel van SSC gestuurd door de minister waarin zij nog eens duidelijk uitlegt dat SSC een instelling is die het studiefinancieringsbeleid van de overheid moet uitvoeren en vooral niet zelf beleid mag bepalen.

Ze doelt vooral op het beleid voor ‘Studeren in de regio’. Alcallá-Wallé in haar brief:

,,Dat de SSC niet op de hoogte was van het studiefinancieringsbeleid van de overheid in de regio is ook pertinent onjuist. De Gedeputeerde van Onderwijs was ‘qualitate qua’ voorzitter van de SSC en de voormalige directeur van de SSC, die ten onrechte de laan werd uitgestuurd, werd ook door het voormalige Bestuurscollege betrokken bij het project ‘Studeren in de regio’.

Dat u pretendeert dat de SSC het regio-studiefinancieringsbeleid heeft uitgestippeld en uitvoert, druist in tegen de werkelijkheid. Sterker nog, indien de SSC een eigen beleid heeft ontwikkeld en buiten de overheid uitvoert, dan is de SSC haar boekje te buiten gegaan. Dat betekent dat de SSC zich niet kan houden aan de Statuten en zich begeeft op beleidsterrein dat exclusief toebehoort aan de overheid. De politieke verantwoordelijkheid wordt ten slotte niet door de SSC gedragen, maar door de verantwoordelijke bewindsvoerder en in het verlengde daarvan de regering.”

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Alcalá-Wallé antwoordt zichzelf

 1. Abraham Mossel

  @[email protected] wat dat viswijf de Haagsche supper fraudeur en lid van de PS, waarvan personen verdacht worden op hun eigen leider H Wiels van moord, betreft het dat viswijf voor haar baantje eigen bantje heeft gezorgd, en daar volop van heeft geprofiteerd miljoenen $$. Mvr Leeflang, gebeurd er nog wat met uw aangifte tegen Fraudelyen Wiels,van verduistering en oplichting, of is dat niet meer van toepassing nu u niet meer in de belangstelling staat om een zetel te winnen en zo op het pluche zou kunnen zitten voor vier jaren met een dik vet salaris met niks nada doen als al de eenling partijen in de staten!. Deze Onderwijsminister heeft veel puin te ruimen van 7 jaren PS gratis- onderwijsbewind en nu nog rekening te houden met MFK/KFO vazalen en trollen van maffia vriend Gerrit de Raaf, die tot op heden het land curacao aan het destabiliseren,terorriseren en aan het saboteren is.

 2. Directie (de Freitas) werkt niet mee, en de RvC voert zoals gebruikelijk in onze bananenrepubliek (Girobank, Centrale Bank, Aqualectra) geen moer uit behalve hun eigen zakken vullen.

  En de studenten vinden het allemaal goed, zoals ze het ook prima vinden dat Dambruck en Flocker verantwoordelijk voor de miljoenenschade door hun ontslag van Miguel Goede gewoon aanblijven in de Raad van Toezicht van de UNA.

  Girobankfraudeur Stefan Capella in de Raad van Toezicht van het Sehos idem dito.

  Toen Schotte premier werd kreeg byside Chi Chi Cicely ineens 5 commisariaten.

  Toen schreeuwlelijk Helmin Wiels aan de macht kwam werd zijn niet door enige integriteit gehinderde broer Werner ineens commissaris bij Aqualectra, waar zijn functioneren rampzalig was (rapport Willems).

  Om over zijn zus , het ordinaire viswijf Fraudelyne, nog maar niet te spreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *