AD | Ambulancezorg voldoet niet

Onduidelijkheid over toekomst ambulancestichting FKA

Willemstad – Fundashon Kuido di Ambulans (FKA) voldoet niet aan alle voorschriften en normen in de onderhavige wet- en regelgeving om verantwoorde ambulancezorg te garanderen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), opgesteld in december 2016, waarin werd bestudeerd of FKA voldoet aan de kwaliteitsnormen voor verantwoorde zorg.

Sinds december 2010 is FKA belast met de ambulancezorg op Curaçao. FKA is opgericht om tijdelijk, voor een periode van zes maanden, ambulancediensten te verlenen. Het was de bedoeling om na de liquidatie van de voormalige ambulanceorganisatie, Curaçao Emergency Medical Services (Cems), een nieuwe organisatie in het leven te roepen die zelfstandig ambulancezorg kan verlenen. Ondanks deze voornemens is FKA anno 2017 nog steeds belast met de ambulancezorg op Curaçao en zijn niet alle aspecten formeel geregeld, zo bericht de ARC.

Uit het onderzoek van de ARC blijkt bijvoorbeeld dat de jaarrekeningen van de organisatie positieve resultaten laten zien, maar dat deze positieve resultaten te danken zijn aan het feit dat de stichting geen personeelskosten en heel lage – dan wel geen huisvestingskosten heeft. Het personeel wordt namelijk door het Land ter beschikking gesteld en FKA maakt gebruik van de huisvestingsfaciliteiten van het Land. ,,Tussen het Land en FKA zijn hierover geen formele afspraken gemaakt”, zo constateert de ARC.

Verder constateert de Rekenkamer dat FKA voor verleende ambulancezorg tarieven aan de SVB in rekening brengt die lager zijn dan de tarieven opgenomen in het Landsbesluit ambulancetarieven en hoger dan de tarieven opgenomen in het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen 2001. FKA gaat namelijk uit van de tarieven die de SVB in 2007 bij brief heeft voorgesteld. Laatstgenoemde tarieven zijn echter niet bij landsbesluit geformaliseerd, zo staat in het rapport.

De stichting die belast is met het leveren van ambulancezorg op Curaçao is reeds bezig met het wegwerken van diverse van de genoemde tekortkomingen, zo meldt de ARC, die de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aanbeveelt erop toe te zien te zorgen dat de acties van de stichting de tekortkomingen daadwerkelijk opheffen. In dit kader wordt aanbevolen om met FKA af te spreken dat deze een actieplan opstelt op basis waarvan het ministerie van Gezondheid de implementatie van de verbeterstappen kan bewaken.

Ook beveelt de ARC de stichting aan om naast de verbeteracties die reeds lopend zijn ook actie te ondernemen om alle jaarrekeningen op korte termijn af te ronden; duidelijke afspraken met de overheid te maken over de ter beschikking gestelde personeelsleden en voor de werving van personeel; alle investeringen in beeld te brengen in een dergelijk investeringsplan met de periode waarin de investering moet plaatsvinden alsook het investeringsbedrag en wijze van financiering; tijdig, voor het verlopen van de huidige vergunning te zorgen voor verlenging van de vergunning; duidelijkheid te krijgen over de tarieven die door SVB worden gehanteerd en of deze rechtsgeldig zijn; en duidelijkheid te krijgen van de overheid over de toekomst van de stichting. Over dit laatste heerst onduidelijkheid. De ARC stelt in haar aanbevelingen dan ook terecht de vraag: ,,Wordt FKA geïntegreerd in het nieuwe ziekenhuis, per wanneer en welke voorbereidingen dient FKA hiertoe te treffen?”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *