AD | Andere klachten ongegrond

Rob Blaauw  FOTO JEU OLIMPIO

Rob Blaauw FOTO JEU OLIMPIO

Blaauw is Van Ierland als advocaat bij gaan staan vanaf het moment dat Franklin was vrijgekomen en er een scherp dispuut ontstond over wie eigenaar was van Rectour/Campo. Dat hij mevrouw Van Ierland-Maduro zou hebben geadviseerd inzake de overboekingen, is niet gebleken. Aldus de RvT. Ook kan niet worden geconcludeerd dat overboekingen zijn gepleegd tezamen en in vereniging met bankmedewerkers en de advocaat, in een plan om gelden van Rectour te stelen.

,,In dezen kan verweerder (Blaauw, red.) geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.”

De advocaat heeft gezegd niet te weten waarom de weduwe de rekening van HBN Law nodig had; wel had ze hem gezegd dat ze het geld niet op haar eigen rekening kon storten omdat die negatief stond. Verder ging Blaauw ervan uit dat de gelden gebruikt zouden worden om betalingen te verrichten aan, onder meer, het Openbaar Ministerie (OM). Ook heeft hij gezegd dat het geld is uitbetaald. De RvT stelt dat Blaauw ‘wist van het geschil binnen Rectour omtrent de zeggenschap’. Ook wist de advocaat dat de gelden aan de vennootschap toebehoorden en niet aan mevrouw persoonlijk.

,,Verweerder had reeds op grond daarvan uiterst terughoudend dienen te zijn met het verlenen van medewerking aan het overboeken van vennootschapsgelden door Van Ierland- Maduro.”

Blaauw had zich dienen te realiseren dat het handelen van de dame was ingegeven door de wens om de gelden van de nv veilig te stellen.

,,Dit besef had hem aanleiding dienen te geven om niet zijn kantoorbankrekeningen ter beschikking te stellen, maar Van Ierland-Maduro te adviseren om – ter veiligstelling van de gelden – een conservatoir derdenbeslag onder de bank te leggen.”

De RvT oordeelt dat de advocaat zich niet heeft gedragen zoals een goed advocaat betaamt. Hij heeft ‘ernstige misslagen begaan en zeer klachtwaardig gehandeld’. In deze past ‘slechts de straf van schorsing’. De straf zou, in het geval de klacht direct behandeld en beslist was geweest, zijn uitgekomen op een schorsing van 30 dagen, waarvan 10 voorwaardelijk. Maar de RvT heeft besloten de straf ‘te matigen’ tot een schorsing van 10 dagen. Blaauw is overigens al een tijd niet meer dagelijks actief als advocaat.

Bron: Antilliaans Dagblad
Zie ook…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *