AD | Aqualectra kan 45 miljoen besparen

Aqualectra kan 45 miljoen besparen | Extra

Willemstad – Aqualectra kan bijna 45 miljoen gulden besparen als het nutsbedrijf de komende jaren werknemers die de 60-jarige leeftijd bereiken laat gaan met een overbruggings- en compensatieregeling en hen vervangt door de instroom van een nieuwe generatie personeel.

Dat blijkt uit documentatie in bezit van deze krant. Van ‘ontslagen’ bij Aqualectra – valse geruchten melden dat het zou gaan om het gedwongen vertrek van 150 tot 300 werknemers – is geen sprake. Maar met de vakbonden is eerder een ‘transitieperiode’ overeengekomen, waarin personeel op natuurlijke wijze afvloeit bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Een gedeelte van het natuurlijk af te vloeien personeel zal vervangen moeten worden door medewerkers met kennis en ervaring afgestemd op het aangepaste businessmodel.

Het energiebedrijf ziet zich genoodzaakt om, als gevolg van de voortschrijdende ontwikkelingen in de utiliteitssector, het businessmodel aan te passen en meer te sturen op nieuwe technologieën en efficiency. Dat is ook nodig om de prijs die huishoudens en bedrijven betalen voor stroom en water verder te drukken.

In protocollen, pensioenovereenkomsten en de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) 2014-2017 van Aqualectra is afgesproken dat de pensioenleeftijd 60 jaar is en dat dit ook een aantal jaar, tot 2024, zo zou blijven.
Werknemers die met 60 jaar met pensioen gaan, terwijl ze pas voor het eerst vanaf 65 jaar een AOV-uitkering ontvangen, worden gecompenseerd door het energiebedrijf. Deze overbruggingstoelage houdt in dat hun AOV, AOV-premie en hogere bvz-premie worden gecompenseerd, waardoor hun inkomen na het bereiken van de 65-jarige leeftijd volledig wordt gesimuleerd. Deze personen krijgen vanaf hun 60e maandelijks hetzelfde bedrag in handen dat zij zouden hebben ontvangen als ze op hun 65e met pensioen zouden gaan.

Toch is er vrij onverwacht verzet. Van de zijde van de vakbonden, waaronder in ieder geval door SEU-voorzitter Errold Bishop, die hierin de overige vakbonden STK en STKO en de politiek probeert mee te slepen.

Hij schreef deze week een brief aan Aqualectra-directeur Darick Jonis waarin hij om opheldering over de status van de 60-jarigen vraagt. Een maand eerder deed de rechter op 17 november een uitspraak dat het nutsbedrijf zich niet onredelijk opstelt; integendeel, de gekozen weg – afgestemd en onderschreven door dezelfde vakbonden – is passend en noodzakelijk. ,,Een ander, minder vergaande, oplossing is niet gebleken”, aldus het vonnis.

191 Personen tussen 2015 en 2023

Als Aqualectra ervoor zou kiezen, of daartoe gedwongen zou worden, om personeel tot 65 jaar door te laten werken kost dat het bedrijf 152 miljoen gulden (alle emolumenten inclusief sociale lasten plus een verhoogde pensioenpremie). Het gaat om 191 personen tussen 2015 en 2023. De door Aqualectra gekozen oplossing levert daarentegen een voordeel op van 45 miljoen, na aftrek van kosten voor de vervanging van een deel van de gepensioneerden en de kosten van de overbruggingsregeling. Nog los van de ‘uitdaging’ die het energiebedrijf heeft in de nabije toekomst, waarbij behoefte is aan personeel dat voldoet aan de eisen van de huidige en komende tijd en dat tegen aanvaardbare loonkosten.

,,Bij het realiseren van dit doel wordt tevens tegemoetgekomen aan het belang van de bevordering van werkgelegenheid voor instromend personeel en verdeling van werkgelegenheid tussen generaties. Een dergelijk doel is legitiem”, stelt het gerecht. ,,Het handhaven van de pensioenleeftijd betekent dat interne doorstroming kan plaatsvinden en nieuw personeel kan worden aangenomen.” Dit wordt volgens de rechter ‘ook onderschreven’ door de bonden.

Directie Aqualectra ontkent geruchten

Darick Jonis, de directeur van Aqualectra, ontkent de insinuaties dat er gedwongen ontslagen bij het nutsbedrijf zullen vallen. ,,Dit klopt niet”, zo benadrukt hij in een schriftelijke verklaring.

,,Deze insinuaties worden geuit op het moment dat ons nutsbedrijf in een belangrijk proces verkeert om zich op te maken voor de toekomst die productiekwaliteit en de distributie van water en stroom op duurzame en verantwoordelijke wijze moet garanderen. In dit kader heeft de directie de werknemers van Aqualectra reeds geïnformeerd dat er geen gedwongen ontslagen zullen zijn.”

Jonis geeft aan dat het bedrijf in de laatste fase van een groot project is waarbij werknemers hard hebben gewerkt om dit succesvol af te ronden.

,,Ongefundeerde insinuaties dragen niet bij aan de constructieve spirit die momenteel bij het bedrijf heerst om de gemeenschap nog beter te dienen. De directie van Aqualectra zal zich samen met het personeel blijven richten op het creëren van een beter Aqualectra; iets dat noodzakelijk is om banen in de toekomst te garanderen.”

Minister Gijsbertha grijpt in

Degenen die willen doorwerken tot aan het moment waarop de AOV-uitkering ingaat (met de gewijzigde AOV-wet is dat 65 jaar) moeten daadwerkelijk tot dat moment kunnen doorwerken, zo stelt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën in een brief aan de directie van Aqualectra.

De brief is van 13 december en gericht aan de directie van Aqualectra, maar ook SEU-vakbondsleider Errold Bishop weet ervan want hij verwijst ernaar in zijn schrijven aan directeur Darick Jonis dat hij ook met de rest van het personeel heeft gedeeld. Gijsbertha stelt te spreken namens de Raad van Ministers en mede uit hoofde van de hoedanigheid van aandeelhouder het Land Curaçao.

De minister wijst erop dat de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AOV) met ingang van 1 maart 2013 is gewijzigd en de leeftijd waarop de AOV-uitkering ingaat is verhoogd van 60 naar 65 jaar. Dit geldt voor ambtenaren en daarmee gelijkgesteld personeel. Gijsbertha geeft toe dat de Landsverordening leeftijdsgrens ‘niet van toepassing is’ op het bij Aqualectra in dienst zijnde personeel.

Maar de minister verzoekt nadrukkelijk om alsnog per direct de regeling voor leeftijdsontslag aan te passen aan de hogere pensioenleeftijd.

Bron: Antilliaans Dagblad

10 Reacties op “AD | Aqualectra kan 45 miljoen besparen

 1. Ay nos mes por ! !

 2. @Dino, Dat noem je creatief boekhouden. De post Salaris zal met 40 miljoen afnemen maar de post pensioenen/afkoopsommen neemt toe met 45 miljoen.

 3. Dit is gewoon de allergrootste Onzin die er bestaat.
  Het bestaat niet dat je mensen betaald die geen werk leveren en toch geld bespaart.
  Alle regelingen die hiervoor in leven zijn geroepen om mensen te laten afvloeien, kunnen nooit geld besparen. Sterker nog het kost meer omdat je de nieuwe werknemers ook moet betalen.
  Bai ganja Baka.

 4. Aqualectra betaald 45 million minder en de belastingbetaler betaald de 45

 5. Abraham Mossel

  FAKE NIEUWS. en iedereen trapt er weer met open ogen in. Hoe lang kunnen de bonden onder leiding van de grootste RAT van het eiland nog hun gaan gaan.

 6. Hoe oud is Darick Jonis? Wanneer bereikt hij de 60 jarige leeftijd?

 7. De namen zijn veranderd maar zeker het groepje van de partij MAN doet in feite hetzelfde als onze vriend Schotte .Ze liegen en bedriegen en laten de gemeenschap simpelweg weer opdraaien voor de vele miljoenen aan onterechte loonkosten bij overheids NV,s. Er is dus geen verschil tussen de Mavo en academische titels.

 8. Hoe kun je 45 miljoen besparen als je werknemers op hun 60e naar huis stuurt en 5 jaar lang hetzelfde betaalt alsof ze 5 jaar lang wel werkten?

  Dit eiland hangt van idioterie aan elkaar.

  Zo betalen we maandelijks tienduizenden guldens voor 3 body guards voor een tot 3 jaar cel veroordeelde MAVO3 draaideurcrimineel.

 9. Ik denk dat Jonis er ook goed aandoet om voor zichzelf gelijk een afvloeiingsregeling te regelen. Daar kan Acualectra alleen maar baat bij hebben.

 10. Absurd riante afvloeiingsregeling.

  Zonder daarvoor premie te betalen 5 jaar eerder met pensioen. Verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 die voor iedereen geldt wordt bij Aqualectra met 10 jaar uitgesteld.

  Maar het is een monopolist, dus het volk betaalt wel.

  Wie zitteren er in de Raad van Commissarisssen? Karel Frielink, Henry van der Kwast, Remigio Booi of weer een zus van lolo Leito?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *