AD | ‘Aruba komt afspraken niet na’

CAFT Aruba Gradus Kamp Wal | Erik Boeldak

Oranjestad – Het College Aruba financieel toezicht (CAft) vindt dat de regering-Wever-Croes zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.

De personeelskosten zijn gestegen en meevallers worden niet gebruikt voor het verlagen van de staatsschuld. Dat staat in het jongste advies naar aanleiding van de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de begroting 2018 (BW).

In het kader van de aan het CAft voorgelegde aangepaste ontwerpbegroting 2018 heeft het CAft in juni van dit jaar in het hoor en wederhoortraject enkele belangrijke afspraken met Aruba gemaakt.

,,Vooral het door u gepresenteerde Beleidsplan Verlaging Personeelskosten (BVP) en de belofte dit plan direct te implementeren, vormde voor het CAft een belangrijke reden om destijds het hoor en wederhoortraject af te ronden. Het CAft heeft u bij meerdere gelegenheden verzocht de gemaakte afspraken te respecteren”, schrijft voorzitter Raymond Gradus aan MEP-minister Xiomara Ruiz-Maduro van Financiën.

Het CAft heeft geconstateerd dat de BW geen invulling geeft aan een aantal belangrijke afspraken die met het college zijn gemaakt. ,,Door de toename in de personeelslasten en het niet gebruiken van incidentele meevallers voor het verminderen van de staatsschuld draagt de onderhavige BW niet bij aan het doel te komen tot houdbare overheidsfinanciën. Uit de onderhavige BW blijkt bovendien niet dat er structurele maatregelen aan de kostenkant zijn genomen”, aldus Gradus.

In plaats van een structurele verlaging van de personeelskosten, zoals die ook door het CAft met de regering van Aruba is afgesproken en die noodzakelijk is om te komen tot houdbare overheidsfinanciën, nemen de personeelskosten in de gewijzigde begroting juist toe.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | ‘Aruba komt afspraken niet na’

  1. Renée van Aller

    Het is het decennialang recept van de zittende regering. Eigen en andermans eminente adviezen niet opvolgen, alhoewel er vroom elke keer weer wordt beloofd dat er bezuinigd gaat worden. Good government is bad politics & bad politics is good government, sprak Mito Croes al omineus in 1995. Dus gaat corrupt bestuur gewoon door. Natuurlijk gaat de MEP en de coalitie niet bezuinigen op de eigen mensen en blijft patronage groeien en bloeien. De VUT-regeling is geen bezuiniging. Integendeel, het is exceptioneel duur. Op overheidspersoneel is nimmer bezuinigd na de status aparte. Dat zal ook niet gebeuren na het grootschalig potverteren door de AVP. Dit is de gewoonlijke politieke inhaalmanoeuvre. Alle regeringen zien de staatskas als de eigen portemonnee. Die is bedoeld om zichzelf en vrienden en familie te belonen. Dus geen wonder dat er nu echt bezuinigd moet worden. Maar niet op personeel. De indirecte belastingen zullen verder stijgen, terwijl de arbeidsmarkt ingezakt is en veel bedrijven aan de rand van het faillissement zijn. Er is nog steeds geen begin van heropleving van de arbeidsmarkt. Dat is tevens de beste methode om de misdaad te beteugelen. Van belang voor minister Bikker. Renée van Aller & John de Vries.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *