AD | Aruba worstelt met opvang vluchtelingen

Hanneke van Houwelingen | Algemeen Dagblad

De gevonden bootjes van bootvluchtelingen worden gedumpt op het Pindakaasterrein, een kale graslap achter de marinebasis op Aruba. Waaraan de locatie zijn naam ontleent, weet niemand meer. Het is een verzamelplek voor zo’n vijftien wrakken met namen als Crazy Frog (rare kikker) of Dios verá (God zal kijken). © Arie Kievit

Aruba worstelt met de opvang van duizenden vluchtelingen uit Venezuela die willen ontsnappen aan de armoede en politieke chaos in hun land. Er zijn nu al meer asielaanvragen dan het eiland aankan.

In nog geen twee maanden tijd kreeg het eiland, dat onder het Koninkrijk der Nederlanden valt, al ruim tweehonderd asielaanvragen van gevluchte Venezolanen. Maar het eiland heeft volgens premier Evelyn Wever-Croes te weinig ambtenaren om alle verzoeken te beoordelen. Bovendien zijn er volgens haar schatting al duizenden illegale Venezolanen op het eiland dat even groot is als Terschelling. Daar komen wekelijks vluchtelingen bij die via het vliegtuig of krakkemikkige bootjes aan wal komen . ,,We kunnen er niet veel meer bij hebben.”

Volgens het Rode Kruis, dat vandaag landelijk aandacht vraagt voor deze situatie, kloppen er steeds meer vluchtelingen bij hen aan voor hulp. Niet alleen op Aruba maar ook op Curaçao en Bonaire. De Venezolanen weten niet meer hoe ze aan eten moeten komen of hebben dringend medicijnen nodig. ,,Door gebrek aan opvang lopen ze bovendien risico op uitbuiting en mensenhandel”, waarschuwt Rode Kruis directeur Michel La Haye op Aruba, die de hulp wil opschalen. Zijn organisatie heeft nu een noodopvang met 32 bedden, maar die is slechts voor de eerste 72 uur.

Financiering ontbreekt

Evelyna Christina Wever-Croes is een Arubaans politica. Zij is sinds 17 november 2017 de vierde premier van Aruba als leider van het kabinet-Wever-Croes I.
Evelyna Christina Wever-Croes is een Arubaans politica. Zij is sinds 17 november 2017 de vierde premier van Aruba als leider van het kabinet-Wever-Croes I. © Arie Kievit

Premier Wever-Croes verwacht nog dit jaar opvanglocaties als tenten of schoolgebouwen te moeten inrichten als de vluchtelingen in dit tempo asiel blijven aanvragen. ,,Maar financiering ontbreekt”, waarschuwt ze. Aruba heeft een noodfonds van 2 miljoen euro, maar voor opvang van 500 Venezolanen voor een jaar is volgens haar zeker 45 miljoen euro nodig. Dat geld hoopt de premier met hulp van Nederland los te peuteren bij fondsen van de Verenigde Naties en de Europese Unie. ,,Als we het geld niet op tijd hebben, zal Nederland ons niet in de kou laten staan. Ook Nederland erkent nu: dit is een probleem voor ons hele koninkrijk.” Afgelopen jaar uitte de premier nog kritiek op ons land, dat de problematiek zou afdoen als een ‘binnenlandse kwestie’. Nu traint Nederland Arubaanse ambtenaren, die op korte termijn asielverzoeken sneller moeten gaan behandelen.

Er is ook kritiek op het strenge beleid van Aruba, dat als autonoom land zelf beslist over asielzaken en wekelijks wanhopige Venezolanen uitzet. Vorig jaar kreeg geen enkele Venezolaan asiel, omdat de bijna vierhonderd officiële verzoeken volgens de premier bijna alle van economische vluchtelingen kwamen. Komende weken zullen er alsnog een paar verblijfsstatussen worden toegekend aan Venezolanen.

Als we iedereen binnenla­ten, wordt Aruba overspoeld en is er na twee maanden niks meer, voor niemand.
Evelyna Christina Wever-Croes

Wever-Croes is voorlopig niet van plan het asielbeleid te versoepelen: ,,Het is heel verschrikkelijk wat er gebeurt in Venezuela, maar ik moet het nationale belang beschermen. Aruba is een klein eiland met een hoog werkeloosheidscijfer van 10 a 11 procent, en 25 procent onder jongeren. Als we iedereen binnenlaten, wordt Aruba overspoeld en is er na twee maanden niks meer, voor niemand.”

Bron: Algemeen Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *