AD | Autodealers en makelaars gedagvaard

Het aandeel aan toonder, waarop geen naam staat van de eigenaar, wordt op 1 juli afgeschaft.

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijf ondernemingen – twee autohandelaren en drie makelaars – gedagvaard die zich niet hadden geregistreerd bij de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU, voorheen MOT).

Dat werd gisteren door het OM bekendgemaakt. Naar aanleiding van een aangifte van de FIU in april 2019, heeft het OM 44 transactievoorstellen gedaan aan makelaars en voertuighandelaren.

De aangifte werd gedaan door FIU naar aanleiding van een pilot, waarbij onderzoek is gedaan naar makelaars en autohandelaren die niet geregistreerd stonden bij de FIU. Deze registratie is verplicht voor personen en instanties die onder de antiwitwaswetgeving vallen. Niet geregistreerd staan bij de FIU levert een strafbaar feit op, aldus het OM.

Het OM vindt de registratie van meldingsplichtigen, zoals makelaars en voertuighandelaren, van groot belang. ,,De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijkheid van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.”

Na het uitsturen van de transactievoorstellen eind april 2019, waarbij het ging om geldboetes tot 1.500 gulden, hebben veel meldingsplichtigen zich alsnog geregistreerd bij de FIU. Het OM is tevreden met dit resultaat, zo laat het in een persbericht weten.

,,Er zijn echter nog enkele meldingsplichtigen die zich nog steeds niet hebben geregistreerd en ook de transactie niet hebben betaald. Deze ondernemers hebben een aanmaning van het OM ontvangen om de transactie alsnog te betalen. Uiteindelijk hebben vijf ondernemingen de transactie niet betaald en zich ook niet geregistreerd bij de FIU. Deze vijf ondernemingen zijn gedagvaard door het OM. Dit betreft twee autohandelaren en drie makelaars.”

Naast deze vijf ondernemingen die zijn gedagvaard, is een aantal ondernemingen in het geheel niet bereikbaar gebleken, of leek helemaal niet te bestaan. Deze ondernemingen worden voorgedragen aan de Kamer van Koophandel (KvK) voor een onderzoek tot uitschrijving uit de KvK van die onderneming.

,,Een positief resultaat van dit project is een stijging van registraties van meldingsplichtige ondernemingen bij de FIU, dat betreft ook ondernemingen uit andere sectoren buiten dit project, zoals advocaten, juridische en fiscale dienstverleners en trustdiensten.

De FIU zal, in samenwerking met het OM, aandacht blijven vragen voor de registratie bij de FIU en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU”, zo stelt het OM tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad van 11 januari 2020

2 Reacties op “AD | Autodealers en makelaars gedagvaard

  1. What about de notarissen die lopen 6j achter om de afgedragen gelden ten gunstig van het land Curacao te storten.Zita Jesus Leito zou zorgen dat de notarissen de gelden overmaken nee dus.Tot heden is dat niet gebeurd.Notariskosten zoals overdracht belasting.Kosten koper enz.

  2. Allesovereigenvervoer

    Leuk om je blog te lezen, het is zo nuttig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *