AD | Belastingherziening in Staten

Belastingdienst

Belastingherziening in Staten | Foto Nieuws360

Willemstad – Omdat de nieuwe belastingwetgeving op 1 januari 2015 moet ingaan is op 30 december, op de valreep nog een openbare Statenvergadering gepland waarin de Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016 en de Ontwerplandsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen, aan de orde komen.

Vorige week nog zijn deze twee landsverordeningen uitvoerig besproken in een centrale commissievergadering van de Staten waarbij ook de sociale partners – bedrijfsleven en vakbonden – waren uitgenodigd hun licht hierop te laten schijnen.

De belastinghervormingen worden in grote lijnen positief ontvangen en beogen een verlichting voor alle belastingplichtigen. Als de wetten in de Staten worden aangenomen, dan worden deze op 1 januari 2015 van kracht.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *