AD | ‘Berenschot overbodig’

Soab-onderzoek naar transitietraject HNO | Antilliaans Dagblad

Willemstad – In de beginfase van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) was de expertise van adviesbureau Berenschot ‘nog hard nodig’, maar nu niet meer. Dat zei Reginaldo Doran, bestuurslid van Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) gisteren tijdens een persconferentie.

Volgens Doran kunnen de taken van Berenschot in de huidige fase ook prima door andere deskundigen worden uitgevoerd. Zo is het bedrijf AT Osborn nog steeds toezichthouder en bewaakt de kwaliteit van de constructie van HNO. ,,Al naar gelang daaraan behoefte is worden lokaal mensen ingehuurd of uit het buitenland gehaald”, zegt Doran. Nu het project is uitgestippeld kan dat prima zonder supervisie van het adviesbureau.

De beslissing van Sona om ‘de werkrelatie met Berenschot om zwaarwegende redenen te heroverwegen, heeft geen enkel effect gehad op de voortgang van het project’, zo benadrukten Doran en commissarissen Richard Hart en Mike Alexander. De bouw van het nieuwe ziekenhuis gaat gewoon door met dezelfde onderaannemers en dezelfde mensen die het werk uitvoeren ‘zoals afgesproken’. De bedrijven worden alleen niet meer door Berenschot maar direct door Sona betaald.

Sona heeft de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) gevraagd de status van het transitietraject – de overgang van organisatie, personeel en apparatuur van het Sint Elisabeth Hospitaal naar HNO – te onderzoeken. Dat werd aangehouden omdat Berenschot de besteding van een voorschot van 3,5 miljoen gulden voor het traject niet kan verantwoorden.

Inmiddels heeft Sona met Sehos en verpleegvakbond CBV afspraken gemaakt over de uitvoering van het transitietraject die zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding.

Doran: ,,We hebben goed overleg over hoe we de activiteiten zo snel mogelijk weer kunnen oppakken. Ik verwacht door een effectievere aanpak uiteindelijk geen vertraging.” Dat geldt ook voor de ruwbouw van het ziekenhuis. ,,De bouw loopt volgens planning en zal worden gerealiseerd in de afgesproken tijd”, aldus Doran.

‘Berenschot erkende claim Ballast’

Sona: Manipulatie en wanprestatie

Berenschot heeft in een brief van december 2015 een claim van Ballast Nedam van 8 miljoen dollar in verband met opgelopen vertraging van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) erkend, zonder daarin haar opdrachtgever Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) te betrekken.

In die periode was het Turkse bedrijf Rönesans volop in onderhandeling met Ballast Nedam over een overname. In 2016 werd Rönesans de nieuwe eigenaar van het Nederlandse bouwbedrijf.

Sona beschuldigt Berenschot van ‘manipulatie’, omdat het financiële plaatje van het bouwbedrijf er met de erkenning van de claim gunstiger uitzag dan het in werkelijkheid was. Dit heeft bijgedragen tot de escalatie van het conflict tussen beide partijen en de uiteindelijke beslissing om Berenschot per 1 januari 2017 te ontheffen van haar taak als uitvoeringsorganisatie van HNO, aldus Sona.

Midden op de bouwplaats van HNO, op de plek waar zich straks de kantine en het restaurant van het nieuwe ziekenhuis bevinden, zetten commissarissen Richard Hart en Mike Alexander, samen met bestuurslid Reginaldo Doran nog eens uiteen hoe het zo mis kon gaan tussen de twee partijen.

Met de brief werd in december 2015 al het zaadje van een vertrouwensbreuk geplant, zo blijkt nu. ,,Op verzoek van Ballast Nedam is de claim erkend, zonder dat met ons af te stemmen. Wie vertegenwoordigt Berenschot nou eigenlijk, vraag je je dan af: Curaçao of Ballast?”, zegt Hart.

Daarnaast speelt dat het adviesbureau tot nu toe geen overtuigende verantwoording heeft kunnen afleggen over uitgaven op de jaarrekening van 2013 en de besteding van het voorschot van 3,5 miljoen gulden voor het ‘transitietraject’, de overgang van personeel, organisatie en apparatuur van het Sehos naar HNO. Eind 2015 blijkt dat Berenschot ‘buitensporig hoge kosten factureert zonder daarvoor bewijsstukken of een gedegen onderbouwing te geven’.

In juni 2016 laat Sona de regering weten geen vertrouwen meer te hebben ‘in de lokale directie van Berenschot’ nadat ‘in een poging tot verantwoording kostenposten verschenen die niets te maken hebben met het ziekenhuisproject’.

Hart zegt dat juist dit adviesbureau het vertrouwen kreeg om het HNO-project uit te voeren, vanwege een al jarenlange goede samenwerking. ,,Sona werkte al tien jaar samen met Berenschot bij de uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s die met ontwikkelingsgelden uit Nederland tot stand kwamen.”

Inmiddels is de ‘fixed fee’ van ruim 40 miljoen gulden die was overeengekomen voor het totale project aan Berenschot betaald. De uitvoering van HNO verloopt sinds begin 2017 direct via Sona. Bemiddelingspogingen door de door minister Zita Jesus-Leito (PAR) van GMN ingestelde commissie van Goede Diensten liepen op niets uit.

,,We wilden wel, maar hebben aangegeven dat de regering dan eerst een beslissing moet nemen over waar het geld vandaan komt om Berenschot te betalen”, zegt Alexander. Sona is nu in afwachting van een beslissing van Jesus- Leito naar aanleiding van het rapport van de tussentijdse evaluatie. Hart: ,,De minister zegt daar twee maanden de tijd voor te nemen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *