AD | Betaling studieschuld in 2019

SSC laat opnieuw steken vallen bij inning oude schulden

Willemstad – Elk jaar weer berekent Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het jaarbedrag dat iedere oud-student terug moet betalen aan studieschuld. Het jaarbedrag van 2019 wordt gebaseerd op het inkomen in 2017.

De oud-studenten die wensen dat DUO rekening houdt met hun inkomen, kunnen het formulier ‘Verzoek Verlagen Maandbedrag 2019 voor inwoners van het Caribisch gebied’ invullen op de website van DUO en deze indienen. Dat maakt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) bekend. Dit ministerie streeft ernaar de stappen van het proces voor terugbetaling van studieschuld aan DUO goed te communiceren aan oud-studenten.

Daarbij komt ook dat OWCS oud-studenten wil informeren over het beste beleid voor de terugbetaling van de opgebouwde studieschuld. Oud-studenten waarvan de lening in het schooljaar 2015/2016 is beëindigd, moeten met ingang van 1 januari 2019 beginnen met de terugbetaling. Ook zij moeten het bovengenoemde formulier invullen om naar behoren te beginnen met de terugbetaling van de studieschuld.

Het formulier dient te worden gedownload, ingevuld en ondertekend en een bewijs van het inkomen van de Belastingdienst over het jaar 2017 dient te worden bijgevoegd. Wanneer het formulier en de bijbehorende stukken vóór 31 december 2018 worden ingediend, zal DUO bij het berekenen van het terug te betalen bedrag rekening houden met het inkomen van de ex-student.

Na het invullen kunnen het formulier en bijgevoegde documenten gemaild worden naar [email protected] duo.nl. Het formulier kan via de website worden gedownload.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *