AD | Betweters en na-apers CAft

Rocco Tjon, fractievoorzitter van regeringspartij MEP

Oranjestad – Rocco Tjon, fractievoorzitter van regeringspartij MEP, ergert zich aan journalisten die publiceren wat het College Aruba financieel toezicht (CAft) in zijn adviezen en rapportages schrijft.

,,Ik verzoek u zorgvuldig te werk te gaan en niet klakkeloos berichten over te nemen en bijvoorbeeld het CAft na te apen.”

Volgens Tjon gaat het de goede kant op met de financiën van Aruba. ,,Zoals moge blijken uit de onlangs uitgebrachte uitvoeringsrapportage 2018 waarin informatie ten aanzien van de middelen- en kostenrealisatie van het gevoerde beleid van het kabinet Wever-Croes gegeven wordt, ligt het financieringstekort met 2,5 procent, ruim lager dan wat afgesproken was tussen Nederland en Aruba.”

Het Statenlid benadrukt dat de Staten er bovenop zitten: ,,Het parlement van Aruba heeft een motie ingediend en er bij de regering op aangedrongen om aan de hand van uitputtingscijfers structureel verantwoording af te leggen. Overigens heeft er vorige week ook een openbare vergadering plaatsgevonden over de recente ontwikkelingen rond de overheidsfinanciën en het toezicht. Op Aruba zijn we grote voorstanders van actief burgerschap en wereldwijd kunnen deze vergaderingen gevolgd worden.”

Deze laatste sneer is aan het adres van journalisten die geen aandacht besteden aan het democratisch proces op Aruba. ,,Ervaring leert dat betweters die van na-apen houden geen oor hebben voor tegenstrijdige berichtgeving. Als Statenleden binnen een rechtsstaat, stellen wij de vragen aan de regering en controleren wij hen. Betweters buiten de politiek kunnen de ontwikkelingen van nabij volgen en eenzijdige artikelen hierover schrijven.”

Inhoudelijk laat Tjon weten dat de minister van Financiën op verzoek van de Staten bezig is met het nieuwe ontwerp tot wijziging van de Landsverordening Aruba financieel toezicht. ,,Conform antwoord van de minister van Financiën zal naar alle waarschijnlijkheid dit concept in maart aangeboden worden.”
De werkwijze van het CAft baart zijn fractie zorgen. ,,Enkele van de vragen die gesteld zijn door het CAft betreffen interne landsaangelegenheden, die overigens geregeld zijn bij landsverordening. Staatsrechtelijk is het dus niet mogelijk dat een Nederlands orgaan op grond van een protocol hierover toetst. Dat de overheidsfinanciën verbeterd zijn en dat ook de personeelskosten gedaald, blijkt uit de uitgebrachte uitvoeringsrapportage 2018.”
Tjon ziet er op toe dat de Staten bij de behandeling van de LAFT dit constitutionele aspect de nodige aandacht geeft en waarborgt dat er deugdelijk financieel beheer is, “wat in eerste instantie conform het Statuut een landsaangelegenheid is”.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Betweters en na-apers CAft

  1. Eigenschap van de regeringspartijen op Aruba is om de schuld aan alle anderen te schuiven want alles wat niet goed gaat is de schuld van de voormalige regering. Na veel beloftes voor de verkiezing van 2017 en waar de eerste minister zelf had gezegd dat zij de materie kent en zij gaat regeren zonder enige economische maatregelen en en veel beloftes heeft gemaakt over belasting verlichting, betere salarissen, verlaging van alle primaire levenskosten zijn ze net het tegenovergestelde aan het uitvoeren. Zoals de voormalige leider van de MEP had gezegd, politieke campagne is iets anders dan regeren, met andere woorden geloof niet wat hun tijden den campagne beloofd want ze zullen deze beloftes niet uitvoeren als hun aan de macht komt! Deze regering kan nimmer een duidelijk uitleg geven want alle verdediging is de schuld aan anderen geven van wat niet goed gaat! Deze regering praat over een sociale crisis plan maar er is niet bezuinigd in het overheidspersoneel, terwijl de benoeming in deze regering van eigen mensen hoog op het lijst staat. Luxe auto’s voor ministers en personeel. Alle beschuldiging over feest vierend ten ondergaan tegen vorige kabinet is nu duidelijk te zien in het kabinet Wever-Croes.

  2. Slechts een tekort van 2,5 % ?
    Alleen een politicus durft dan te beweren dat het dan beter gaat met het land.

    Beste Tjon, ook met een begrotingstekort van 2,5 % gaat het slechter ! De schuldenlast (en dus de rente die je moet betalen) groeit nog steeds.
    Het gaat pas beter wanneer je MINDER uitgeeft dan dat je binnenkrijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *