AD | Binnenkort antwoord op LOB-verzoek

Balborda krijgt drie weken de tijd

Balborda krijgt drie weken de tijd

Balborda krijgt drie weken de tijd om LOB verzoek in te willigen

Willemstad – De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), moet binnen drie weken antwoord geven op het al dan niet inwilligen van een LOB-verzoek (Landsverordening Openbaarheid van Bestuur) met betrekking tot Wechi.

Het LOB-verzoek werd gedaan door de milieuorganisaties Amigu di Tera en de Fundashon Defensa Ambiental.

Deze ‘uitspraak bij vervroeging’ – die eerst op 18 maart gepland stond – is gedaan uit hoofde van de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR). De milieuorganisaties dienden op 22 september 2014 een LOB-verzoek in om meer informatie te krijgen over de door de regering en de Fundashon Kas Popular (FKP) aangekondigde bouw op Wechi.

Onder andere werd de bouwvergunning opgevraagd. Op 22 oktober, een maand later, wordt een beroep ingediend bij het gerecht omdat er geen reactie komt op het LOBverzoek. Nu is vervroegd uitspraak gedaan, waarbij de minister dus drie weken de tijd krijgt antwoord te geven.

Hoewel het LOB-verzoek is ingediend bij het vergunningenloket, vallende onder het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), wil dat nog niet zeggen dat het dit ministerie is dat had moeten antwoorden op het LOB-verzoek, zo oordeelt de LAR-rechter nog op basis van het verweer van de VVRP-minister.

Een LOBverzoek moet namelijk bij het vergunningenloket ingediend worden en doorgestuurd worden naar het ministerie waaraan het gericht is. Dat er geen gehoor is gegeven aan het LOB-verzoek kan mogelijk te maken hebben met het feit dat de bouwvergunning is ingetrokken.

De milieuorganisaties spanden namelijk eerst een rechtszaak aan tegen de bouwvergunning omdat deze op verkeerde grond zou zijn afgegeven en er geen rekening was gehouden met de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Curaçao (Eroc).

In november 2014 liet de VVRP-minister echter middels zijn advocaat Bertie Braam, aan het Gerecht in Eerste Aanleg weten dat de FKP op 6 november 2014 het ministerie te kennen heeft gegeven geen gebruik te maken van de afgegeven bouwvergunning.

Uitgelegd wordt dat het gaat om de bouwvergunning voor een flatgebouw bestaande uit 8 wooneenheden op Wechi/ Malpais. FKP voert aan dat het bouwplan waar die vergunning voor verleend is, namelijk gewijzigd is en aan dit bouwplan geen uitvoering meer zal worden gegeven.

Om deze reden is een aangespannen procedure tegen de bouwvergunning, aangespannen door de milieuorganisaties Defensa Ambiental en Amigu di Tera, stopgezet.

Nu beraadt men zich op een nieuwe vergunning en stelt FKP-directeur, Arthur Con, tegenover deze krant maar niet te begrijpen waar de bouwvergunning blijft.

,,Wat voor beleid wordt er nu door deze overheid gevoerd?”, zo vraagt hij zich hardop af.

Kan Balborda druk weerstaan?

Gespeculeerd wordt dat de druk om het vertrek van Balborda mogelijk te maken heeft met het uitblijven van actie op Wechi. Vooral vanuit de bouwwereld wordt reikhalzend uitgekeken naar meer projecten.

In augustus 2014 worden er door Balborda nog mooie woorden gesproken bij de officiële start van het aanleggen van de infrastructuur op Wechi, waarmee vooral de grote sociale problemen zouden worden opgelost. Die speech eindigt hij overigens ook met een sneer naar de milieuorganisaties toe:

,,Ik wil een boodschap sturen naar alle ‘amigunan’ (vrienden), amigu van de dieren, amigu van de knoek. Op deze wereld, is er niets belangrijker dan de mens. Daarom stel ik, als christendemocratisch bestuurder, de mens op de eerste plaats. Ik ben vooral ‘amigu’ van de mens.”

Ook PNP-voorman en Statenlid Humphrey Davelaar, door wie Balborda is aangesteld, zegt tijdens die bijeenkomst dat er straks 6.000 wachtenden op de lijst van FKP eindelijk aan bod komen voor een betaalbaar huis met een huur van 400 tot 650 gulden per maand.

,,We voldoen aan onze politieke belofte. Het plan Wechi was voor ons voorwaarde om in de coalitie deel te nemen”,

aldus Davelaar toen. De werkzaamheden voor infrastructuur kosten 3,1 miljoen gulden en worden bekostigd door de overheid en zijn middels een openbare aanbesteding gegund aan Aliansa Civil & Road Works bv.

In oktober 2013 wordt al aangekondigd dat nu echt met de bouw begonnen kan worden. Al jaren is het project verwikkeld in rechtszaken en procedures die verband houden met de bestemming volgens de Eroc.

Belangrijke voorvechters voor behoud van het natuurgebied zijn Amigu di Tera, Defensa Ambiental en nog 138 individuen, wijk- en andere organisaties.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Project Wechi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *