AD | Camelia-Römer: Eerst toetsing van oordeel OM

Camelia-Römer wil extra hindernis bij vervolging van politici

Willemstad – Op het moment dat het Openbaar Ministerie (OM) reden ziet een bestuurder als verdachte aan te merken, zou dat eerst ter toetsing moeten worden voorgelegd aan drie rechters. Dat voorkomt een onnodige schorsing.

Dat zegt minister Suzy Camelia- Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Camelia-Römer stelt een nieuwe aanpak voor naar aanleiding van het aftreden van minister Steven Martina (MAN) vorige maand. Martina wordt door het OM verdacht de Wet integriteit (kandidaat- ministers) te hebben geschonden. Daartoe heeft een feitenonderzoek aanleiding gegeven.

Het aftreden van een minister heeft grote gevolgen voor een land. Camelia-Römer vindt daarom dat het OM, voordat tot een strafrechtelijk onderzoek wordt overgegaan, haar bevindingen moet voorleggen aan het Hof van Justitie, die beoordeelt of er inderdaad sprake is van ‘een redelijk vermoeden van schuld’. In het geval dat de rechters het eens zijn met het Openbaar Ministerie wordt de bewuste bestuurder ‘als verdachte aangemerkt en moet hij direct aftreden’, aldus Camelia-Römer. ,,Maar met zo’n onafhankelijke toetsing, en dat kan heel snel, bouw je een waarborg in.”

Volgens de GMN-minister, die zelf een juridische achtergrond heeft, is een en ander te regelen via een toevoeging aan een bestaande wet: de Landsverordening integriteit bestuurders. Zij verwijst naar Sint Maarten, waar iets dergelijks al is geregeld.

Als voorbeeld noemt zij daarnaast de Rijkswet Openbare Ministeries, waar in een artikel is opgenomen dat ‘indien onze minister voornemens is de procureur- generaal een bijzondere aanwijzing te geven betreffende de opsporing en vervolging van strafbare feiten in zijn land, dan legt hij de voorgenomen aanwijzing voor aan het Hof ter toetsing aan het recht.’ ,,Op die manier zou je dat kunnen regelen”, zegt Camelia-Römer.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Camelia-Römer: Eerst toetsing van oordeel OM

  1. Haha, het roversnest sint maarten als voorbeeld van goede bestuurlijke praktijken gebruiken is wel het understatement van de eeuw. Er was een tijd dat er ook in europa ubermenschen rondliepen die ook vonden dat ze boven de wet stonden. Gelukkig is die tijd voorbij. Heeft Camelia wat te verbergen ?

  2. Heeft Carl Camelia ergens een bestuursfunctie gekregen? Dat Suzy hiervoor pleit wekt de indruk dat de benoemingen die zij heeft gedaan of alsnog gaat doen probeert te beschermen. Met name de nieuw benoemde SG, Melfor, heeft overal waar hij bij betrokken is geweest puinhoop gecreëerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *