AD | CBA positief over 2014

Bankensector realiseert nog groei

Van een onzer verslaggevers Willemstad – De Curaçaose bankiersvereniging (CBA) is positief over het komende jaar en is blij te kunnen melden dat de bankensector over het geheel genomen een voortgaand positief beeld vertoont.

Zelfs de economische stagnatie in 2013 weerhoudt de banken er niet van om winstgevend te blijven draaien en zelfs nog enige groei te realiseren. Het feit dat de lokale bancaire sector tijdens de financiële crisis een aantal jaren geleden en ook nu onder lastige omstandigheden een gezonde sector is en blijft, biedt een hoopgevende basis voor de toekomst”, zo stelt CBA.

De bankiers zijn zich ervan bewust dat veel bedrijven en hun personeel een moeilijke periode doormaken. Tegelijkertijd is het belangrijk om zicht te houden op de positieve elementen, aldus CBA, waar de Curaçaose gemeenschap mee aan de slag kan om er in 2014 weer bovenop te komen. ,,CBA leeft mee met de diverse grote en kleine ondernemingen die zich het hoofd breken over herstructureringen, inkrimpingen en zelfs ontslagen.

Maar juist daarom is het goed de samenleving handvatten te bieden waar eenieder hoop uit kan putten voor het nieuwe jaar.” CBA is te spreken over het feit dat de regeringen van Curaçao en Nederland een nieuwe belastingregeling zijn overeengekomen. De Belastingregeling Nederland Curaçao (BNRC) vervangt, naar verwachting, per 1 januari 2015 de uit 1964 stammende BRK (Belastingregeling voor het Koninkrijk).

,,Wat continuïteit biedt aan de internationale bedrijven en een goede basis om nieuwe cliënten aan te trekken, zodat de sector weer nieuw leven wordt ingeblazen.”

CBA is ook verheugd over het feit dat in de internationale sfeer vorderingen zijn gemaakt. ,,Zo is er een verdrag getekend voor uitwisseling van fiscale informatie met Colombia waardoor Curaçao niet voorkomt op de recent door Colombia gepubliceerde zwarte lijst. Daarnaast is er een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting getekend met Malta.”

Op 1 januari 2014 gaat bovendien een nieuwe Exportfaciliteitenwet in voor zowel goederen als diensten. Daarmee kan de exportsector worden gestimuleerd, stelt CBA, waarbij ook een goed concurrerend alternatief is geboden voor ondernemingen die overwegen bepaalde bedrijfsactiviteiten over te hevelen naar andere jurisdicties, zoals de laatste jaren meermalen is gebeurd.

,,De nieuwe wet zal hopelijk nieuwe internationale ondernemingen aantrekken, maar ook ondernemingen die hier in het verleden gevestigd waren.”

Het is de intentie van CBA om in 2014 de samenwerking met IBA (International Bankers’ Association), Cifa (Curaçao International Financial Services Association) en IFG (International Financial Group) te intensiveren om gezamenlijk de toekomst van de Curaçaose financiële sector veilig te stellen en uit te bouwen.

Buiten de financiële aspecten om is het positief dat eindelijk de knoop is doorgehakt voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda, meent de bankiersvereniging. ,,Dat biedt op korte termijn weer activiteiten voor de bouwsector en op langere termijn zal dit instituut een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de medische zorg op Curaçao.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *