AD | CBCS vraagt IMF bijstand

Voor oplossing overliquiditeit banken | Persbureau Curacao

Willemstad – Het aanzienlijke tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van Curaçao wordt door het IMF gezien als een grote kwetsbaarheid en vereist urgent de aandacht. Dit tekort bedraagt bijna 30 procent, om precies te zijn 29 procent, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

,,Dit tekort vormt, samen met de overliquiditeit van het bancaire stelsel, risico’s voor de reserves van de monetaire unie. Die reserves zijn tussen december 2018 en medio mei afgenomen van 3,8 tot 3,5 maanden aan geprojecteerde importen van goederen en diensten.”

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) overweegt nu welke maatregelen te nemen in verband met de situatie van overliquiditeit en heeft het IMF hiervoor om technische bijstand verzocht. Welke opties de CBCS heeft en overweegt, wordt niet bekendgemaakt. Op vragen hierover aan de Centrale Bank kreeg deze krant nog geen antwoord.

Aanpassing van de overheidsbegroting kan het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans helpen terugdringen, hoewel voor een meer duurzame oplossing structurele hervorming vereist is om de export op te schroeven. Het IMF dringt daarom in dezen aan op concrete stappen.

,,Het is van groot belang om de economische herstructurering door te zetten om daarmee de potentiële groei en export aan te wakkeren”, aldus de IMF-experts. Hinderlijke regelgeving en bureaucratie, waaronder langdurige procedures om de benodigde vergunningen te verkrijgen, moeten worden aangepakt.
Plannen van de regering om de administratieve procedures voor economische vergunningen en werkvergunningen te vereenvoudigen en bespoedigen moeten zonder uitstel worden uitgevoerd, vervolgt het IMF.

Het gezaghebbende instituut staat ook stil bij de belemmeringen en kosten bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten; deze zijn slecht voor de mobiliteit van werknemers en houden creatie van nieuwe banen tegen.

De voornemens van de regering om ‘flexicurity’ te bevorderen – een combinatie van versoepeling van de arbeidsmarkt en adequate bescherming van de werknemer – kan volgens het IMF een stap in de goede richting zijn.

Mismatches op de arbeidsmarkt, waarbij scholing niet goed aansluit op de behoefte van bedrijven, moeten zoveel mogelijk weggewerkt worden door middel van her- en bijscholing, verbetering in de (beroeps)onderwijsprogramma’s.

Zie voor het document ‘Curaçao: Main Conclusions of the IMF Staff Visit’ de website van het AD:
antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/curacao/publicaties

Bron: Antilliaans Dagblad

6 Reacties op “AD | CBCS vraagt IMF bijstand

 1. Knoek-koe

  @Hans ,Dus Ersilia “Zus” de Lannooy die met één voet in het metaforische ” bejaardentehuis” staat heeft het land “Curaçao” een totaal aan:

  Jaar 1 studieverlof ANG 300.000
  Jaar 2 studieverlof ANG 300.000
  Jaar 1 StudiekostenANG 50.000?
  Jaar 2 StudiekostenANG. 50.000?

  Totaal ANG 700.000?
  Studiekosten Gekost?

  Terwijl deze mevrouw waarschijnlijk al een volledig door het land / eiland betaalde studiebeurs heeft genoten toen ze in haar studentenjaren ging studeren.

  Nu deze “ambtenarij” dame met één voet in het bejaardenhuis staat krijgt ze op de valreep studieverlof met behoud van haar door familie nepotisme verkregen giga salaris + studiekosten vergoed.

  Terwijl er tig andere veel jongere en frissere kandidaten met een naadloos aansluitende studie en ervaring, deze functie gelijk hadden kunnen aanvangen voor de helft of minder van dit salaris,

  en die niet uit de corrupte eilandsraad cultuur komen waar deze liefkozend genoemde Zus vandaan komt.

  Voor de ANG 700.000 gulden had de CBCS 10 andere landskinderen kunnen laten studeren of op een andere manier kunnen helpen.

  Mevrouw Leila Matroos Lasten, voordat u weer een brief stuurt inzake de integriteit en werk ethos van derden , stuurt u a.u.b. eerst een brief over deugdelijke en integere werkethos naar uzelf en mevrouw Ersilia Zus de lannooy.

  Niemand kan uw vermaningen nu serieus nemen voordat jullie de corrupte en schaamteloze plunder en roof mentaliteit binnen de CBCS saneren.

  Om maar over de verspilling vanwege inefficiente planning en organisatie binnen de CBCS maar niet te spreken.

  Voor deze astronomische giga salarissen zou je toch verwachten dat de financial stability en integriteit op dit eiland iets beter gesuperviseerd zouden worden.

 2. Knoek-koe, natuurlijk heeft de centrale bank de studie van Zus de Lannoy (met 1 voet in het bejaardenhuis, maar toch 2 jaar in Nederland met behoud van megasalaris in Nederland mogen studeren!) betaald.

  CBCS betaalde zelfs de Aqualectra rekeningen van tiran Tromp, wat hij met zijn salaris van slechts 1.8 miljoen natuurlijk niet zelf kon.

 3. Knoek-koe

  “Op vragen hierover aan de Centrale Bank kreeg deze krant nog geen antwoord?”

  De CBCS geeft op heel veel vragen (nog) geen antwoord!

  Bv op de vraag of mevrouw Leila Matroos Lasten inmiddels ook een e-mail heeft gestuurd naar de Minister,

  inzake de uiterst controversiele in dienst treding van mevrouw Ersilia “Zus” de Lannooy,

  die door haar neef Emsley Tromp is aangenomen zonder sollicitatie procedure of vacature, in de hoogste salarisschaal en ondanks haar leeftijd 2 volle jaren met studieverlof mocht met behoud van salaris.

  Puurste vorm van geldverkwisting,
  Zou meneer Tromp dit ook hrbben gedaan indien het zijn eigen bedrijf betrof, een persoon op middelbare leeftijd aannemen en 2 jaar op studieverlof sturen met behoud van salaris?

  Het zou me niet verbazen als de studie ook door de CBCS is betaald.

 4. Ruim eerst de boel in eigen huis eens op!

  Megasalarissen (Tromp bijna 2 miljoen per jaar!) en politieke benoemingen (Taco Tara Asjes en Zus de Lannooy).

 5. Curacao Revisited

  CBCS was zo druk bezig met het toetsen van minsters dat men geen tijd meer over had voor financieel toezicht.

 6. Financieel wanbeleid van de CBCS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *