AD | Centrale Bank: Zicht op groei

Aldus Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een terug- en vooruitblik

Willemstad – Volgens voorlopige cijfers en schattingen zal het reële bruto binnenlands product (bbp) van Curaçao in 2018 verder dalen met 1,9 procent na een krimp van 1,7 procent in 2017. De economie van Curaçao zal naar verwachting in 2019 met 0,4 procent groeien.

Aldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een terug- en vooruitblik. De inflatie in 2018 zal naar verwachting stijgen tot 2,4 procent, voornamelijk als gevolg van een stijging van de internationale olie- en voedselprijzen. In 2019 neemt de inflatoire druk naar verwachting iets af tot 2,2 procent door een daling van de internationale olieprijzen gematigd door een toename van de internationale voedselprijzen.

De groei van zowel de Verenigde Staten als Nederland, twee van de belangrijkste handelspartners van Curaçao, zal naar verwachting afnemen in 2019. ,,De diepe economische crisis die de derde belangrijkste handelspartner van Curaçao, Venezuela, sinds 2014 doormaakt, zal naar verwachting aanhouden in 2019 en de jaren daarna”, aldus de CBCS.

Hoewel de Centrale Bank uitgaat van een lichte bbp-groei in het nieuwe jaar, zijn er verschillende risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de groeivooruitzichten in 2019. ,,Een van deze risico’s is de blootstelling van Curaçao aan Venezuela dat een van de belangrijkste handelspartners van Curaçao is. Het negatieve effect van de crisis in Venezuela op de activiteiten in de belangrijke sectoren van de economie van Curaçao, zoals de raffinaderij, het toerisme, de zeehaven en de financiële dienstverlening, kan verergeren.

Bovendien kan de aanhoudende crisis tot een grotere vluchtelingenstroom leiden die Curaçao niet alleen het hoofd zal kunnen bieden.”

Een ander neerwaarts risico voor de groeivooruitzichten is ‘de onzekere toekomst van de raffinaderij’, vervolgt de CBCS. ,,Het vinden van een strategische partner is van cruciaal belang om de toekomst van de raffinaderij te garanderen die van vitaal belang is voor de economie zowel in termen van toegevoegde waarde als werkgelegenheid.”

Een verdere vertraging in het proces van het vinden van een strategische partner kan volgens de Centrale Bank een negatief effect hebben op de particuliere consumptie en investeringen. ,,De consumptie zou kunnen dalen doordat financiële instellingen minder geneigd zullen zijn om leningen en kredieten te verstrekken aan werknemers van de raffinaderij of daaraan gerelateerde bedrijven.”

Stijging van bestedingen

Daarnaast kan een verlies van correspondentbankrelaties een negatief effect hebben op de groei in 2019 aangezien dit grensoverschrijdende transacties zal belemmeren en daardoor macro-economische onzekerheden zal doen toenemen, meldt de CBCS in een vooruitblik op het komende jaar.

,,Een ander risico voor de vooruitzichten zijn vertragingen in de uitvoering van particuliere investeringsprojecten door lange administratieve procedures en bureaucratie.”

Tot slot kan de snelheid waarmee structurele maatregelen worden uitgevoerd, waaronder hervormingen in de arbeidsmarkt en de kapitaalmarkt en het verminderen van administratieve barrières, de terugkeer van groei belemmeren. In 2019 zal zowel de binnenlandse vraag als de netto buitenlandse vraag positief aan de bbpgroei bijdragen.

De toename van de binnenlandse vraag wordt gesteund door een stijging van de particuliere en de overheidsbestedingen. De stijging van de particuliere uitgaven is het gevolg van een groei van de investeringen, terwijl de particuliere consumptie zal dalen. De particuliere investeringen zullen stijgen – zo meent de CBCS – dankzij projecten in de toeristische sector, waaronder de renovatie en uitbreiding van het Marriott Hotel en de hotelprojecten van Majestic en Corendon.

Ook de investeringen in de sectoren utiliteiten (Aqualectra, red.) en groot- en kleinhandel zullen bijdragen aan de toename van de particuliere investeringen. De daling van de particuliere consumptie, hoewel minder sterk dan in 2018, is het gevolg van een afname van het besteedbare inkomen door de inflatoire druk. ,,Bovendien zal de kwetsbare situatie op de arbeidsmarkt, zoals blijkt uit ontslagaanvragen door verschillende bedrijven, een negatief effect hebben op de particuliere consumptie.”

De netto buitenlandse vraag zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de reële productiegroei door hogere exporten gecombineerd met minder importen.

De exporten zullen – verwacht de Centrale Bank – voornamelijk stijgen als gevolg van meer deviezeninkomsten van toerisme, luchttransportactiviteiten en scheepsreparatie, gematigd door minder inkomsten van raffinage en bunkeringactiviteiten.

De deviezeninkomsten van toeristische activiteiten zullen toenemen dankzij een groei van zowel het verblijfstoerisme, in het bijzonder vanuit de Verenigde Staten en Europa, als het cruisetoerisme. Als gevolg van de aankoop van twee drijvende dokken, waardoor de scheepsreparatiecapaciteit is toegenomen, zullen de deviezeninkomsten van scheepsreparatie toenemen.

Ondanks de toename van de particuliere investeringen zullen de importen dalen door minder constructiediensten omdat de bouw van het nieuwe ziekenhuis de eindfase heeft bereikt. Ook neemt de import van olieproducten af door de daling van de internationale olieprijzen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *