AD | Cesar Prince onderuit gehaald

Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK)  - toezichthouder loterijen Curacao

Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) – toezichthouder loterijen Curacao

Willemstad – Het contract van ex-directeur van FWNK Cesar Prince was niet alleen voor onbepaalde tijd, hij was ook niet aangesteld voor het uitvoeren van bepaalde projecten.

Bovendien is de tussentijdse verlenging van zijn contract niet rechtsgeldig, en is zijn contract op rechtsgeldige gronden beëindigd. Ook wordt betwist dat hij schade heeft geleden door zijn ontslag.

Daar komt nog bij dat na onderzoeken bij de stichting, Prince van verschillende onrechtmatige handelingen beschuldigd wordt en er daarom ook geen vertrouwen meer in hem is. Dit is in een notendop het verweer van advocaat Lisanne Asjes van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) op de door Prince aangespannen rechtszaak.

Om deze redenen kan de exdirecteur van FWNK dan ook geen aanspraak maken op een terugname in dienst, noch op het betalen van een dwangsom of achterstallig loon en de vaste telefoonvergoeding of een voorschot op door hem geleden schade.

De advocaat grijpt in haar pleidooi terug op hoe Prince aan zijn ‘baantje’ gekomen is, namelijk dat het gaat om een politieke benoeming. Opvallend hierin vindt de advocaat dat Prince om die reden ook al zestien maanden voor het verstrijken van zijn contract verlenging daarvan aangevraagd heeft.

,,Dit verzoek komt niet uit de lucht vallen en was ingegeven door politieke motieven”,

zo schrijft zij. Prince was volgens haar namelijk bang dat de PAR niet meer terug zou keren in de regering na de verkiezingen van januari 2010 en schroomde dus niet om zijn plek veilig te stellen. De handtekeningen die de bestuursleden ter goedkeuring onder dit verzoek zetten, werden onrechtmatig en niet conform de statuten daar geplaatst, zo voert Asjes aan. Zij vervolgt:

,,Voorts heeft het huidige bestuurslid, Robbie dos Santos, die toen ook lid was van het bestuur, uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij niet akkoord was met een verlening van de arbeidsovereenkomst.”

Dat Prince een spoedeisend belang heeft omdat hij anders in financiële problemen dreigt te raken wordt van de hand gewezen met de stelling:

,,Prince geniet inkomen uit hoofde van diverse pensioenen als gevolg waarvan hij niet verstoken is van inkomen.”

Dat er geen vertrouwen is, wordt vervolgens gebaseerd op feiten die uit onderzoek binnen de instelling naar voren zijn gekomen.

,,De preliminaire resultaten van het onderzoek zijn dusdanig dat de onderzoeker onlangs aan de stichting heeft aanbevolen om een forensisch onderzoek te verrichten daar in opdracht van Prince zelf gelden van de stichting te weten ruim 300.000 gulden niet in de administratie van de stichting zijn geadministreerd.”

Tevens heeft Prince volgens de advocaat verzuimd om aan het voormalige Eilandgebied Curaçao verantwoording af te leggen ten aanzien van dit bedrag. De opdracht voor het doen van forensisch onderzoek is inmiddels ook gegeven. Voorts wordt Prince verweten dat hij zichzelf vanaf december 2008 een gratificatie van gelijk een maand netto salaris liet uitbetalen, terwijl een gratificatie van een maand bruto salaris was overeengekomen.

Dit geldt ook voor de telefoonkostenvergoeding van 500 gulden per maand die hij zichzelf netto uitbetaalde in plaats van bruto. Prince kan alleen al om reden van de lopende onderzoeken niet terugkeren.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *