AD | Cft adviseert: Let op good governance bij ziekenhuiszorg

“De businesscase is een belangrijk onderdeel dat nog op zich laat wachten.”

Willemstad – ,,Het nieuwe ziekenhuis zal een belangrijke zorgvoorziening vormen binnen de totale gezondheidzorg op Curaçao en zal een financiële impact hebben op de zorgkosten van het land.”

Het College financieel toezicht (Cft) adviseert de regering om aandacht te hebben voor de – werking van de – governance. ,,Goede governance is een noodzakelijke voorwaarde voor de borging van de kosten, veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg.”

Het Cft adviseert het kabinet ook om HNO (Hospital Nobo Otrobanda) ‘onderdeel te laten zijn’ van de in het Groeiakkoord opgenomen brede heroverwegingsoperatie in het domein van de gezondheidszorg, zoals voor 2020 op de planning staat. Het College geeft daarbij in overweging om voor dit onderdeel gebruik te maken van Nederlandse technische assistentie.

,,Het Cft realiseert zich dat een spoedige afhandeling van het leenverzoek nodig is.” Het gaat dan om de 200 miljoen gulden, waarover deze krant eerder ook berichtte in verband met het advies van de toezichthouder.

,,Echter is ons niet alle benodigde informatie aangeboden en is nog niet aan een aantal (wettelijke) voorwaarden voldaan.”

Het Cft verzoekt de minister van Financiën ‘voortvarend invulling te geven aan de gestelde voorwaarden’. Zodra dit is gebeurd zal het Cft een afrondende reactie op het leenverzoek geven.

De businesscase is een belangrijk onderdeel dat nog op zich laat wachten. Het College vindt het van belang dat wordt vastgesteld dat met de extra financiering het ziekenhuis kan worden afgebouwd, de transitie kan plaatsvinden, alsook dat de jaarlijkse meerkosten worden gecompenseerd door realistische efficiencymaatregelen in de zorg.

Dit dient te blijken uit de geoptimaliseerde businesscase van HNO en het sluiten van het oude ziekenhuis Sehos, voorzien van een second opinion door Soab, die het Cft uiterlijk op 1 oktober 2019 had moeten ontvangen (dit laatste is niet gebeurd, zo bevestigde de minister van Financiën onlangs, red.). ,,Het Cft acht het van belang dat de Sociale Verzekeringsbank SVB de haalbaarheid bevestigt van de in de businesscase opgenomen maatregelen voor efficiency in de zorg.”

Bron: Antilliaans dagblad

3 Reacties op “AD | Cft adviseert: Let op good governance bij ziekenhuiszorg

 1. Curacao revisited

  Misschien kan kuhneman worden ingehuurd om een presentatie te geven of artikel te schrijven over good governance?!

 2. Ook dat nog

  Good governance en Curacrim gaan NIET samen.

 3. Volgens berichten is die mevrouw die bij een inbraak in Kanga is vermoord de moeder van de man links op de foto.

  Het eerste wat ik mij afvraagt, had de man geen geld om een huis in een betere buurt voor zijn moeder te bouwen of kopen?

  Een villa in een arme wijk neerzetten om iedereen jaloers te maken kan alleen tot ellende leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *