AD commentaar | Foutje, bedankt!

AD commentaar | Foutje, bedankt!

Hoogzwangere vrouwen in de stress. Verloskundigen in rep en roer. De emoties lopen hoog op wanneer de Inspectie voor de Volksgezondheid het Advent Ziekenhuis een aanwijzing geeft. De inspecteur stelt dat er geen sprake kan zijn van enige activiteit op het gebied van eerstelijns verloskundige zorg in het Advent Ziekenhuis waarbij vrijgevestigde verloskundigen betrokken zijn.

Die aanwijzing komt ruim een maand voordat er daadwerkelijk sprake is van de geboorte van een baby in het Advent.

In de nacht van 4 november bevalt een cliënte van vroedvrouw Karin Tromp op de locatie Damacor. Twee dagen nadat de drie vrijgevestigde verloskundigen en een waarneemster een samenwerkingsovereenkomst met de directie van het Advent-hospitaal hebben getekend waarvoor diverse protocollen zijn opgesteld. No por, aldus inspecteur-generaal Jan Huurman, die de directie van het Advent meldt dat het ziekenhuis op meerdere punten in overtreding is en dat hij niet zal aarzelen gebruik te maken van strenge handhavingsmiddelen.

Kort daarvoor gaf de Raad van Toezicht van het Sehos blijk van grote teleurstelling over de non-communicatieve houding van Huurman, die het Sehos zonder meer twee aanwijzingen gaf. En een dwangsom van twintigduizend gulden per week oplegde. Om deze snel weer in te trekken, daar het Sehos vóór de eerste aanwijzing al bezig was te doen wat in die aanwijzing werd verlangd. Dat werd uitgelegd tijdens een persconferentie, waarbij Huurman ongegeneerd als toehoorder tussen de journalisten in de zaal had plaatsgenomen.

Maatregelen die voor het Sehos gelden, zullen ook gelden voor het Advent, zo roept Huurman. ,,De verloskundigen spelen met de gezondheid van de zwangere vrouwen en gebruiken hen als gijzelaars. Ik zal niet toestaan dat de verloskundigen ook de inspectie gijzelen.” De SVB maakt daarop in een brief bekend ‘geen illegaal uitgevoerde diensten te vergoeden’.

Fast forward, 27 november: Huurman meldt aan de pers dat het Advent aan de aanwijzing voldoet. De ongewijzigde samenwerkingsovereenkomst van Advent en de verloskundigen voldoet plots aan de eisen van de inspectie. Het ziekenhuis in Groot Davelaar is geschikt bevonden voor bevallingen. De aanstaande moeders, verloskundigen en de directie van het ziekenhuis kunnen opgelucht ademhalen: er is geen sprake van strafbare feiten. De verloskundigen mogen hun werk blijven doen. En mogen daar ook weer geld voor ontvangen van de SVB. Hoera!

Zelf is hij niet ongelukkig dat het zo is uitgevallen, zegt Huurman. ,,De rechtszaak van Advent tegen de inspectie is niet meer nodig.” De behandeling van die zaak heeft al plaatsgevonden, op 24 november. Huurman besluit voor de rechter dat deze geen uitspraak hoeft te doen op 1 december aanstaande. Mosterd na de maaltijd, zo redeneert de inspecteur-generaal.

Of het Advent zich de kaas van het brood laat eten, is nog maar de vraag. De rechter kan bevestigen dat Huurman een grote flater heeft begaan. Want had de inspecteur-generaal de samenwerkingsovereenkomst en protocollen gelezen, en had inspecteur gezondheidszorg Gersji Rodrigues Pereira geen voorbarige conclusies getrokken, dan was de heisa en paniek van de afgelopen drie maanden, sinds 22 augustus, er niet geweest.

Was dokter Huurman vooraf het gesprek met partijen aangegaan en had hij geluisterd, dan hoefde hij nu niet te proberen er een punt aan te kletsen.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD commentaar | Foutje, bedankt!

  1. AD in de macht (financieel en dus redactioneel) van bepaalde partijen?

  2. Nou, nou Ad, je laat je wel kennen. Eerst je stuk van een specialist wat je niet hebt onderzocht maar klakkeloos van betreffende specialist overnam en nu dit artikel.
    Deze specialist heeft wel een speciaal plekje in jullie krant-hartje.

  3. Gersji Rodrigues Pereira Is op non-actief gesteld, dus AD heeft plotsklaps een mening over het functioneren van Huurman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *