AD commentaar | Van Raak & co. slaan door; maar waarom zwijgt Ciga in alle talen?

AD commentaar | Van Raak & co. slaan door; maar waarom zwijgt Ciga in alle talen?

AD commentaar | Van Raak & co. slaan door; maar waarom zwijgt Ciga in alle talen?

Het inmiddels bekende duo Van Raak & Bosman – de Kamerleden Ronald van Raak van oppositiepartij SP en André Bosman van de grootste regeringspartij VVD – waren dinsdagmiddag eerst in de uitzending van De Nieuws BV op Radio 1 en korte tijd later bij EenVandaag op televisie. Over? De (online) gok- en gaming-industrie in ‘de West’ natuurlijk.

Aanvankelijk leek het erop dat het hun (echt) te doen was om de vermeende band tussen politiek en de illegale goksector, maar langzaam begint de twijfel toe te slaan of het niet gewoon een vorm van ‘framen’ is waarmee ze de PVV van Geert Wilders in populisme passeren.

Zo’n honderd Kamervragen in diverse reeksen, vaak zonder te wachten op antwoorden, en bij omroepland in Hilversum leuren om zendtijd en dat ook nog eens over een onderwerp waarnaar juist mede op hun aandringen een groot onderzoek wordt ingesteld, duidt op een zeker obsessieve storing of een verborgen agenda (lees: de Caribische landen zo lang pesten dat ze uiteindelijk vrijwillig akkoord gaan met het VVD/SP-plan voor een gemenebest óf volledig onafhankelijk willen worden, zoals de Staten in Philipsburg in meerderheid hebben aangegeven overigens zónder een serieus tijdpad en programma).

Intussen hebben KPMG Dutch Caribbean en het telecombedrijf UTS, in dit verband beide de frequente schietschijf van Van Raak (en soms co.), weliswaar lang niet alle vragen beantwoord – vragen overigens gesteld aan de Nederlandse minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die deze week verklaarde dat de Curaçaose goksector geen zaak is van Den Haag – maar de vragen die wél van antwoord zijn voorzien, wijzen op slechte voorbereiding van de zijde van Van Raak toen hij ze naar de griffie van de Tweede Kamer stuurde.

Het SP-lid blijkt de plank meerdere keren mis te slaan. Dat geeft te denken.
Dat alles neemt echter niet weg dat ten aanzien van de Curaçaose online gaming nog heel veel (volstrekt) onduidelijk en onbekend is. En wellicht mede daardoor onbemind. Is het daarom dat Van Raak & co. zo’n extreme focus op dit onderwerp hebben? Kennelijk zelfs het gevoel hebben ‘beet’ te hebben? De online-casinowereld zelf voelt zich in elk geval geheel niet geroepen te reageren.

De sector en de brancheverenging Ciga (Curaçao Internet Gaming Association), zwijgen in alle talen. Ondanks herhaalde verzoeken en idem herinneringen hieraan om basale informatie te verstrekken. Zoals deze krant al een maand lang doet.

Dat is uiteraard het goed recht van eenieder en dus ook van Ciga, hoewel onprofessioneel dat niet ten minste kenbaar wordt gemaakt ‘geen commentaar’ te willen geven. Het is de journalistieke plicht en verantwoordelijkheid om onbeantwoord gebleven vragen zo veel mogelijk opgehelderd te krijgen; het liefst met en anders desnoods zonder medewerking van directbetrokkenen.

Dat houdt in dat in de berichtgeving waar nodig zal (moeten) worden aangegeven dat Ciga, het bestuur, de sector en individuele bedrijven – ondanks aandringen – kennelijk niet bereid zijn op vragen van de media in te gaan; en überhaupt niets van zich laten horen. Deze redactie heeft daarop onlangs in een ultieme poging gemeld dit ‘natuurlijk te betreuren’: ,,Het negeren of uit de weg gaan van vragen en/of het niet-transparant zijn, zal de sector vermoedelijk geen goed doen.”

Het is niet alleen slecht voor de Ciga en sector zelf, maar óók schadelijk voor de reputatie van Curaçao, dat op andere terreinen juist allerlei inspanningen levert om op witte lijsten te (blijven) staan, openheid van zaken te geven, verdragen voor het (automatisch) uitwisselen van belastinggegevens aan te gaan et cetera.

Om maar te voorkomen dat ‘het net zich (verder) sluit’ en Curaçao – eens als uitvinder ervan het centrum van de internationale financiële dienstverlening – financieel en monetair geïsoleerd raakt. De dreiging bijvoorbeeld dat het eiland, evenals vele andere kleine en grotere naties in de Latijns-Amerikaanse en de Caribisch regio, praktisch wordt afgesloten van zogeheten Amerikaanse ‘correspondent banks’ is langzaamaan niet ondenkbaar. Dat heeft mede met het gepercipieerde risico van het gebied te maken en kan alleen bestreden worden door openheid van zaken geven.

Zowel een obsessieve Van Raak en co. als een Ciga/online gaming-sector die in alle talen zwijgt, helpen Curaçao niet bepaald vooruit.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dossier Gokken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *