AD | Compliance op Aruba onvoldoende

De SER adviseert om de inning van financiële verplichtingen eenvoudiger te maken.

Oranjestad – De overheid moet een simpeler systeem van belastinginning ontwikkelen en een mensgerichte aanpak van de handhaving. Dat concludeert de Sociaal Economische Raad (SER) in een recent verschenen rapport.

De SER constateert dat belastingplichtigen lang niet altijd hun plichten om belastingen, heffingen en premies te betalen, nakomen. ,,Er is een openstaand saldo van niet ingevorderd belastinggeld van 1,6 miljard florin in 2019. Dat bedrag is groter dan de totale begrotingen van alle ministeries van het Land Aruba samen en gelijk aan dertig procent van het bruto binnenlands product.”

Volgens de SER legt deze ‘non-compliance’ grote financiële druk op het vermogen van de regering en maakt dit het moeilijk voor de regering om haar kerntaken naar behoren uit te voeren. De SER waarschuwt ook voor oneerlijke concurrentie tussen ondernemers die wel en die niet aan hun verplichtingen voldoen. ,,Dat leidt tot een ongelijk speelveld en tot toename van het grijze circuit.”

De SER adviseert de regering om de inning van financiële verplichtingen eenvoudiger te maken. Daarnaast wijst SER op de voorbeeldfunctie van de regering als het gaat om het voldoen aan verplichtingen en de informatie-uitwisseling tussen diensten. Wat de SER belangrijk vindt is dat bij handhaving gekozen wordt voor een mensgerichte aanpak.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *