AD | Conflict om hulp Taams

Taams kliniek

Taams kliniek

Er is een stevig conflict ontstaan over al dan niet gemaakte afspraken over aanvullende financiële hulp voor de noodlijdende Taams Kliniek. De bewindvoerder van de particuliere zorginstelling staat lijnrecht tegenover de SVB, de overheid en adviseur Berenschot. Het gerecht heeft surseance van betaling verleend aan de Taams Kliniek. Bewindvoerder Paul van de Laarschot wil dat de volgens hem ‘toegezegde’ 3 ton direct op de surseancerekening wordt gestort.

Lees meer…
Lees verder…
Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *