AD | Contouren nieuw kabinet

Gijsbertha tot formateur benoemd

Willemstad – Informateur Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft gistermiddag het eindverslag van de informatieronde aan gouverneur Lucille George-Wout aangeboden en toegelicht. 

De partijen die met 12 van de 21 zetels in de Staten de nieuwe regering gaan vormen – MAN (4), PAR (4), PNP (2) en PS (2) – hebben diezelfde Gijsbertha voorgedragen als formateur.

De gouverneur heeft op haar beurt Gijsbertha verzocht over te gaan tot het formeren van een kabinet dat wordt gesteund door genoemde partijen in de Staten. Met het oog op het belang van de stabiliteit van het te vormen kabinet, heeft de gouverneur in het bijzonder de aandacht gevraagd voor het maken van heldere afspraken in een regeerakkoord ten aanzien van de thema’s die zij heeft genoemd in de informatieopdracht en voor het samenstellen van een kabinet dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord. Lees meer op Antilliaans Dagblad

Ook heeft de gouverneur de formateur gewezen op de Landsverordening integriteit ministers (Screeningswet) en heeft Gijsbertha verzocht erop toe te zien dat deze regeling in acht wordt genomen. Gijsbertha moet uiterlijk op 10 november de gouverneur informeren over zijn bevindingen en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn formatiewerkzaamheden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *