AD | ‘Controles bij casino’s gaan door’ – Minister zegt bestuur GCB ontslag aan

Gaming Control Board handelt volgens huidige wetgeving

De Gaming Control Board en minister van Financiën, George Jamaloodin, liggen met elkaar overhoop nu de minister het bestuur van de GCB ontslag heeft aangezegd.

De Gaming Control Board en minister van Financiën, George Jamaloodin, liggen met elkaar overhoop nu de minister het bestuur van de GCB ontslag heeft aangezegd.

Willemstad – ,,Controles in lokale casino’s en het sluiten als deze niet aan de regels voldoen, gaat gewoon door. De Gaming Control Board handelt volgens de huidige wetgeving en als de minister dat wil tegenhouden moet hij nieuwe wetten introduceren.” Dat zeggen ingewijden tegen het Antilliaans Dagblad.

De Gaming Control Board en minister van Financiën, George Jamaloodin, liggen met elkaar overhoop nu de minister het bestuur van de GCB ontslag heeft aangezegd.

Aanleiding hiertoe was het besluit van het GCB-bestuur om, zonder zijn toestemming, het contract van directeur Reynold Nivillac met een jaar te verlengen.

Jamaloodin stuurde ook een brief aan Nivillac waarin hem te verstaan werd gegeven ‘dat er een nieuw bestuur gaat komen en dat hij geen beslissingen mag nemen die bindend zijn voor de organisatie’. Het bestuur sleepte hierop de overheid voor de rechter aangezien men van mening was niet tegen de wet te hebben gehandeld.

De oprichtingsstatuten van de GCB geven aan dat de minister toestemming moet geven bij aanstelling, schorsing en ontslag van directieleden. ,,Maar verlenging wordt hierbij niet genoemd”, zo zeggen ingewijden tegen deze krant. ,,Nivillac is in 1999 aangesteld als directeur en zijn aanstelling is sindsdien meerdere malen verlengd zonder dat daar in het verleden bezwaar tegen was aangetekend.”

Sowieso is het tegen de regels van Good Corporate Government om het bestuur zomaar te ontslaan. Ze zal eerst gehoord moeten worden en de overheid zal de gronden moeten aanvoeren waarop haar intenties tot ontslag gebaseerd zijn.

Het is ook tegen de regels dat de overheid zich met uitvoerende taken van de GCB bemoeit. In de oprichtingsstatuten staat duidelijk dat de overheid zich hierbij ‘op afstand moet houden’.

Tijdens behandeling van de zaak gistermiddag gaf de raadsman van de overheid aan dat het hier niet om een ontslagbrief ging, maar ‘om de intentie om het bestuur te ontslaan’.

Behandeling van de zaak zal morgenmiddag om half twee plaatsvinden. De uitspraak wordt volgende week verwacht.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *