AD | Convenant met SVB aangepast

SVB-directeur Philip Martis en VMSC-voorzitter Alex Saleh weer dik tevreden

Willemstad – Elke medisch specialist op Curaçao dient aan een ziekenhuisinstelling verbonden te zijn. Deze regel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Daartoe is recentelijke een addendum getekend behorend bij het Convenant specialisten tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC). Zo maakt de SVB bekend. De handtekeningen van SVB-directeur Philip Martis en VMSC-voorzitter Alex Saleh staan eronder.

Dit convenant gaat een aantal jaren terug. Wat nu is ondertekend is een aanvulling daarop. In het kader van afspraken tussen SVB en VMSC ter bevordering van de kwaliteit van de medisch specialistische zorg, hebben beide in december 2010 een convenant getekend met betrekking tot de registratieverplichting voor de SVB medewerkende medisch specialisten.

Dit convenant werd in maart 2016 verlengd en heeft een looptijd van tot en met 2020. ,,Er zijn door partijen in onderling overleg enkele criteria opgesteld om de kwaliteit te waarborgen zoals het volledig uitoefenen van het vak, deskundigheidsbevordering in de vorm van bij- en nascholing door het periodiek op peilhouden van de kennis en deelname van de specialismen aan kwaliteitsprogramma’s.”

Aldus de sociale verzekeraar. Het convenant is een ‘levend document’ en als zodanig worden de kwaliteitsafspraken regelmatig geëvalueerd en aangescherpt. Na overleg tussen de SVB en de VMSC werd dan ook een addendum opgesteld en getekend op 12 december jongstleden.

Het is onbekend hoeveel medisch specialisten op Curaçao níét zijn verbonden aan een ziekenhuisinstelling. Zij vallen volgens het aangepaste convenant buiten de nieuwe regels.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Convenant met SVB aangepast

 1. Opmerker, het zijn personen die het beleid bepalen. Nooit gehoord van ‘tone at the top’?

  Het is beangstigend hoeveel egoistische graaiers zonder enige kennis van zaken op dit eiland de toon zetten aan de top van organisaties, met name bij de overheid.

 2. Hans: Dit stuk gaat over het convenant en niet over personen.
  “Het is onbekend hoeveel medisch specialisten op Curaçao níét zijn verbonden aan een ziekenhuisinstelling. Zij vallen volgens het aangepaste convenant buiten de nieuwe regels.”
  Het zou de SVB sieren om bekend te maken welke artsen dit zijn en ook wat het convenant inhoudt e.e.a. in het belang van de patiënt.
  Houdt dit misschien in dat kosten (of een deel daarvan) gemaakt bij een niet aangesloten arts niet door de SVB betaald gaan worden? Zoals in Nederland?

 3. Philip Martis, geplaatst bij de SVB door de KPMG mafia en heeft als dank daarvoor jarenlang peperdure offertes van KPMG voor akkoord getekend.

  Verdient naar verluid een salaris van boven de 50K per maand maar is op de werkvloer van de SVB voornamelijk onderwerp van gesprek vanwege zijn bysides.

  Eigenlijk is hij in alles een kopie van Ralph ‘Bentley’ Palm.

  Geflipte Filip heeft ondanks zijn megasalaris nog tijd voor een handvol goedbetaalde commisariaten die hij Karel Frielinkiaans uitvoert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *