AD | ‘Curaçao gaat vlees exporteren’

GMN minister Suzy Camelia Romer | Jeu Olimpio

Willemstad – Minister Suzy Camelia-Römer, belast met Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), wil de landbouw en veeteelt op Curaçao bevorderen, met als doel de export van vlees en gewassen.

,,De uitbreiding van de agrarische sector zal op verantwoorde wijze gerealiseerd worden, rekening houdend met het milieu, gezondheidsaspecten en hygiëne,” aldus de minister.

De overheid van Curaçao heeft onlangs vergunning verleend aan een bedrijf in Colombia voor de import van levende dieren op Curaçao om deze op Parera te slachten ten behoeve van export van vlees. Het slachthuis op Curaçao voldoet niet aan internationale richtlijnen op basis waarvan export van vlees naar andere landen mogelijk is, zo is bij GMN bekend.

Joe Alcalá, sectordirecteur bij het ministerie van GMN wijst op de noodzaak van een laboratorium voor microbiologisch onderzoek van levensmiddelen. Tevens dient het eiland te beschikken over een verbrandingsoven voor de vernietiging van de karkassen van zieke en voor consumptie afgekeurde dieren, en de verbranding van een veestapel na ruiming wegens een virusuitbraak, zoals Mond-en-klauwzeer (MKZ), MRSA of Q-koorts.

Minister Camelia-Römer verwijst voor de uitvoering van de plannen voor de export van vlees naar haar ministerie.

,,Mijn medewerkers hebben opdracht gekregen de plannen uit te werken en daarbij advies te geven over alle aspecten die te maken hebben met de bescherming van de publieke gezondheid, milieu en natuur. Zo is het van belang te weten wat er met de mest van de dieren dient te gebeuren, en welke maatregelen de overheid kan nemen in geval van een mestoverschot.”

Over het gevaar van de verspreiding van virussen bij import van dieren die besmet zijn met antibioticaresistente bacteriën is de minister nog niet geïnformeerd, zo bevestigt zij. De Veterinaire Dienst waarschuwde in augustus van dit jaar voor het gevaar van de verspreiding van Mond-en-klauwzeer na een uitbraak van deze zeer besmettelijke ziekte in Colombia. Hoofd van de Veterinaire Dienst Arnold Dwarkasingh wees op de noodzaak van strenge controle op vluchten uit Colombia om te voorkomen dat reizigers het virus Curaçao binnenbrengen.

Voor wat betreft planthygiëne is er op Curaçao geen controle in de haven en op de luchthaven: gewassen, sierplanten en plantaardig materiaal voor landscaping worden bij invoer niet gecontroleerd op aanwezigheid van mijt en ander ongedierte, waardoor een invasieve soort als de red palm weevil, een soort kever, zich op het eiland heeft kunnen verspreiden met de sterfte van dadelpalmen tot gevolg.

Een wetsvoorstel voor bescherming van inheemse plantensoorten door controle van de import is sinds 2013 gereed, maar nog niet door de minister van GMN aan het parlement gepresenteerd.

Bron: Antilliaans Dagblad

10 Reacties op “AD | ‘Curaçao gaat vlees exporteren’

 1. Wel, het heeft niet kang geduurd, PAR schorst Van der Wall-Arnemann omdat hij, zoals er wordt beweerd, een aantal contracten binnen RdK voor ‘consultants’ niet wilde tekenen. Van der Wall-Arnemann moet opzij zodat ook de contracten met GZE opgezegd kunnen worden.

  PIN probeert ook snel nog wat ‘contracten’ (vlees ???) te regelen. Terwijl Hensley van MAN het ‘sociale’ van de partij en de regering probeert in te vullen. Echter binnen de samenzwering heeft men liever een ‘partner in crime’. Een ‘plan B’ samenstelling van 5 + 5 + 1 (1 = Mozes) is al geopperd.

 2. Curacao heeft ook veel ruimte en mooie weilanden om al dat vee te laten grazen!

 3. Trots op Curaçao

  Ik vind het een mooi initiatief.

  Door haar ambtenaren van hun meest belangrijke taak ( niks doen ) af te houden, zullen deze in lichaamsgewicht afnemen. Dit fenomeen heet afslanken van een afdeling, in dit geval de ministerie. Doordat nu alle ambtenaren zich gaan bezig houden met deze nieuwe belangrijke taak ontstaat er een personeelstekort. Immers er blijft een oude belangrijke taak liggen, nl het niets doen. Daardoor moet deze ministerie meer ambtenaren gaan aannemen. Dat is mogelijk want de ruimte (office space) die de huidige ambtenaren bezetten verkleint door het afgenomen gewicht.
  Nadat de nieuwe taak is volbracht gaan de ambtenaren weer over op hun oude belangrijke taak. Hierdoor nemen ze weer in gewicht toe, het welbekende jojo effect, waardoor er een grotere office moet komen Het ministerie zal opzoek gaan naar een uitbreidingslocatie. Hierop zetten ze een nieuwe gebouw, wat dus weer goed is om de werkeloosheidscijfer te drukken. Na de verhuizing van alle ambtenaren komt er een bezuinigingsronde. Hierbij wordt het bedrag voor onderhoud van oude gebouw van de begroting afgehaald en heeft men de doelstelling gehaald.

  Werkelijk een uitstekend initiatief….. Top PIN (partij nieuwe initiatieven – partido inisiá nobo ) inisiá ? Suzie, ge zult bedoelen ‘insano’ en deze zult krijg je van mij.

  Bon pasku & felis aña nobo.

 4. Och jé, we gaan het suiker en het cacao schandaal nog maar eens dunnetjes over doen ?
  Dat gaat dus niet werken, laat dit duidelijk zijn. Het doel van deze exercitie is immers het omzeilen van de EU importheffingen en regelgeving. Echter, de EU eist dat de dieren hier opgroeien en niet dat ze hier alleen worden geslacht.

  Zit Camelia Romer nu echt te slapen of doet ze mee aan deze nieuwe versie van EU regelgeving omzeilen, m.a.w. wat schuift het voor haar ?

 5. Och, och, wat een plannen allemaal weer. Het is alleen zo jammer dat er nooit wat van terecht komt. Maar ja, je moet als minister toch laten zien dat je aan het werk bent, toch?

 6. Dus we gaan vlees importeren om de lokale produktie te bevorderen. Hoe kom je erop.

 7. ,,De uitbreiding van de agrarische sector zal op verantwoorde wijze gerealiseerd worden”. Wij hebben allemaal gezien hoe het hier met de hygiëne is gesteld. Verder, “Het slachthuis op Curaçao voldoet niet aan internationale richtlijnen” maar wel voor lokale consumptie?

  Het is nu even wachten tot Koeiman zijn bekende projecten van “planta berdura” i traha awa di lamoenchi weer uit de kast haalt.

 8. MAN komt met pensioenstelsel
  PIN vlees en landbouwproducten exporteren
  PAR ? ; supply-side opgedroogd?

 9. caribbeancynic

  Dit is weer zo’n van alle realiteitszin gespeend plan, passend bij Curaçao. Ter bevordering van de eigen landbouw en veeteelt verbieden we dan gelijk de import van vlees en groente. Eet smakelijk!

 10. Goed idee, laten we beginnen met Amparo dos Santos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *