AD | Curaçao wil 70 mln lenen

Minster Kenneth Gijsbertha | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De regering van Curaçao is voornemens om binnenkort een lening af te sluiten van 70,4 miljoen gulden. Dat zal gevolgen hebben voor de schuldpositie van de Curaçaose overheid.

De schuldquote bedraagt circa 46,7 procent van het nominale bruto binnenlands product (bbp) per ultimo 30 juni 2019. Ten opzichte van 31 maart 2019 is de schuldquote toegenomen met 1,4 procentpunt, vanwege de toename van de tot de schuld gerekende betalingsachterstand bij het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) plus een neerwaartse bijstelling van de nominale economische groei.

Na uitvoering van het voornemen om een lening af te sluiten van 70,4 miljoen zou eind 2019 de schuldquote uitkomen op circa 47,3 procent.

,,Het Cft constateert een oplopende schuldquote, waar in het kader van duurzame overheidsfinanciën het Cft een bovengrens voor de schuldquote van 45 procent van het nominale bbp adviseert”, aldus het College financieel toezicht (Cft) in een brief aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën.

De rentelastnorm van Curaçao bedraagt momenteel circa 119 miljoen. Op basis van de beschikbare gegevens is geschat dat de totale rentelasten van de rechtspersonen in de collectieve sector in 2019 uitkomen op circa 58 procent van de rentelastnorm, waarmee ‘wordt voldaan aan de rentelastnorm’ uit de Rijkswet financieel toezicht (Rft).

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *