AD | Deal Statia en NuStar deugt niet

Landsadvocaat beoordeelt afspraken haventarieven en loodsendiensten.

Willemstad/Oranjestad – De overeenkomst tussen het Bovenwindse Eiland Sint Eustatius en NuStar aangaande de te hanteren haventarieven en te leveren loodsendiensten is niet rechtsgeldig tot stand gekomen en is ook in strijd met geldende wet- en regelgeving.

Tot die conclusie komt de Landsadvocaat, die op verzoek van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de stukken heeft bestudeerd. De Landsadvocaat constateert dat het wel mogelijk moet zijn de deal alsnog in overeenstemming met de geldende wetten en regels te brengen.

,,Het initiatief om tot een overeenkomst met NuStar te komen verdient immers een goede en snelle afloop in het (economisch) belang van het eilandgebied”, aldus een persbericht van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
De Landsadvocaat stelt dat de overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen, omdat daartoe een besluit van het Bestuurscollege in Oranjestad ontbreekt en de overeenkomst niet door de gezaghebber, dan wel met diens volmacht, is ondertekend.

Tevens is de Eilandsraad niet (vooraf) om instemming gevraagd over de gemaakte afspraken. De overeenkomst is op een aantal punten in strijd met wet- en regelgeving, met name waar het de fiscaliteit – de belastingafspraken – betreft.
RCN: ,,Ten slotte worden in de overeenkomst afspraken gemaakt over de uitoefening van (regelgevende) bevoegdheden die het Openbaar Lichaam Sint Eustatius niet heeft. Die afspraken kunnen dus mogelijk niet worden nagekomen en dat brengt een groot (financieel) risico voor Statia met zich, gelet op de verleende vrijwaring en garanties.”

Gelet op het grote economische belang van de overeenkomst tussen Sint Eustatius en NuStar heeft de minister van BZK in Den Haag zich bereid verklaard het openbaar lichaam met advies en expertise bij te staan om de geconstateerde rechtsgebreken te herstellen, zowel inhoudelijk als wat betreft de bestuurlijke procesgang.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *