AD | Directeur Reda Sosial gezocht

Directeur Reda Sosial Herman George  stapt op

Directeur Reda Sosial Herman George stapt op, Balance krijgt opdracht

Willemstad – Balance Recruitment Services bv heeft de zegen van de Stichting Bureau Toetsing en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) om het wervings- en selectietraject op zicht te nemen voor een nieuwe directeur van Reda Sosial. Voormalig directeur was Herman George. Reda Sosial, letterlijk ‘sociaal vangnet’, wordt in het Nederlands de Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid genoemd.

,,Balance heeft kennelijk in samenspraak met de Raad van Commissarissen (RvC) van Reda Sosial de voorgestelde werving- en selectieprocedure opgesteld. Deze procedure omvat onder andere het plaatsen van de betreffende s, een curriculum vitae- en briefselectie, een eerste en tweede selectiegesprek, een diplomacheck, een referentieonderzoek, een assessment, een integriteits- en veiligheidsonderzoek en een medische keuring”,

zo stelt SBTNO vast om vervolgens te concluderen:

,,De voorgestelde werving- en selectieprocedure bevat de vereiste stappen om te komen tot een transparante en deugdelijke selectieprocedure voor de functie van bestuurder (directeur) van Reda Sosial.”

Ten aanzien van de profielschets heeft het adviesorgaan nog wel enkele opmerkingen. Zo moet bij de opleidingseisen gezet worden dat er minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring nodig is waarvan 5 jaar in een eindfunctie. Verder wordt geadviseerd om in de paragraaf ‘Resultaatgebieden van de profielschets directeur Reda Sosial’ de overige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in overeenstemming te brengen met de Code Corporate Governance.

Reda Sosial zet zich vanaf eind jaren negentig in voor de bestrijding van armoede op Curaçao door het financieren van projecten, die op de een of andere wijze verlichting brengen in de leefsituatie van minderbedeelden, hun zelfredzaamheid bevorderen en gericht zijn op sociale en economische ontwikkeling.

Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) is Herman George nog steeds bestuurslid en bestaat de stichting uit secretaris David Brug, vicevoorzitter Elvis Quarton, voorzitter Henriëtte van Rossum en de commissarissen Irving Peloz, Rensley Tromp en Richard Hanst.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *