AD | Drugsvangst kustwacht gehalveerd

Drugsvangst kustwacht gehalveerd

Willemstad – De kustwacht heeft met verschillende middelen in 2016 meerdere drugsvangsten gedaan.

,,Zo werd in maart 2016 een partij van 1.100 kilo cocaïne gevangen, een van de grootste in de geschiedenis van de kustwacht”, schrijft de Nederlandse minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) in een begeleidend schrijven bij het jaarverslag van de kustwacht aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar is in totaal 3.572 kilo drugs in beslag genomen, 2.772,1 kilo cocaïne en 800,3 kilo marihuana, bij 15 acties. Dit is minder dan de helft van de drugsvangst in 2015 waar in totaal 8.782,7 kilo drugs in beslag werd genomen. De grootste vangst was bij het steunpunt Aruba (1.874 kilo bij zes acties), gevolgd door Curaçao (1.506,1 kilo bij zeven acties) en 192,3 kilo bij twee acties bij het steunpunt St. Maarten (inclusief Saba en Sint Eustatius).

De minister kijkt terug op een succesvol jaar voor de kustwacht. ,,Het merendeel van de doelstellingen van het Jaarplan 2016 is gerealiseerd”, aldus de minister.

In 2016 zijn bij de uitgevoerde controles en acties verder nog 17 illegale vuurwapens aangetroffen, 13 bij Curaçao en 4 bij Sint Maarten. Dit is een toename ten opzichte van voorgaande jaren (2015: 0, 2014: 4, 2013: 2, 2012: 5, 2011: 8).

In 2016: 122 illegalen

In 2016 zijn 122 illegalen aangehouden, ook meer dan voorgaande jaren (2015: 88, 2014: 5, 2013: 43, 2012: 44, 2011: 27). De meesten bij Curaçao (60), 26 bij Aruba en 36 bij Sint Maarten. Hennis-Plasschaert schrijft hierover in haar begeleidende brief:

,,De kustwacht speelde een belangrijke rol in de aanpak van illegale immigratie vanuit vooral Venezuela. Op basis van cijfers van de kustwacht kan worden gesteld dat er een lichte, nog niet verontrustende toename is van migranten uit Venezuela die het Caribisch deel van het Koninkrijk illegaal proberen te bereiken om daar tijdelijk in een inkomen te voorzien en vervolgens veelal weer terug te keren. Ondanks het feit dat de walradar bijna het einde van zijn technische levensduur heeft bereikt, heeft het Joint Rescue and Coordination Center met het walradarsysteem een significante bijdrage geleverd aan het detecteren van de smokkelboten vanuit Venezuela. Dit heeft geresulteerd in de aanhouding van 86 illegalen bij de Benedenwindse Eilanden.”

Met betrekking tot de Search and Rescue (SAR), meldt het jaarverslag dat de kustwacht 130 keer in actie is gekomen en in totaal 34 personen heeft gered. Bij Aruba ging het om 67 acties en in totaal 15 personen gered, bij Curaçao om 50 acties en in totaal 16 personen gered en bij Sint Maarten om 13 acties en in totaal 3 personen gered.

Ter vergelijking: 2015:167 keer in actie gekomen en in totaal 54 personen gered. 2014: 200 keer in actie gekomen en in totaal 49 personen gered. 2013: 304 keer in actie gekomen en in totaal 92 personen gered, 2012: 263 keer in actie gekomen en in totaal 49 personen gered.

De kustwacht maakt ook nog melding van acties op het gebied van scheepvaarttoezicht, milieudelicten en illegale visserij. De aantallen uitgevaardigde processen- verbaal zijn hier respectievelijk 269, 7 en 46.

Wisselkoers nadelig

In de brief van de minister wordt het volgende uitgelegd over de financiële situatie bij de kustwacht: ,,Ondanks de operationele successen stond 2016 ook in het teken van de besparingen als gevolg van een tegenvallende wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar.

Hoewel de operaties doorgang konden vinden, hebben deze besparingen (van 0,65 miljoen euro) vooral hun sporen nagelaten binnen de bedrijfsvoering, zoals bij opleidingen en in contacten met de ketenpartners. De in het jaarplan opgelegde besparingen zijn grotendeels gehaald.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het overige bedrag (2,4 miljoen euro) van het totale exploitatietekort in 2016 gecompenseerd.”

In een gezamenlijke persconferentie deze week van het Korps Politie Curaçao (KPC) en de kustwacht heeft het KPC aangegeven financiële problemen te ondervinden, waardoor de aanpak van illegalen bemoeilijkt wordt. Kustwachtwoordvoerder Roderick Gouverneur legt tegenover deze krant uit dat de kustwacht geen financiële belemmeringen ondervindt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *