AD | Dump: gevaar voor omwonenden

Landsadvocaat: Situatie zal bij aanpak eerst veel erger worden | Daily Herald

Philipsburg – Het Nederlandse ministerie van Koninkrijksrelaties geeft impliciet toe dat de vuilstortplaats op Sint Maarten gevaren kan opleveren voor mensen die in de rook van ‘de dump’ wonen.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan 21 Nederlandse ambtenaren die voor langere tijd naar Sint Maarten zijn uitgezonden, zo meldt de Volkskrant. ,,In de brief van staatssecretaris Raymond Knops staat dat er door de ‘soms uitslaande branden op de vuilstort’ begrijpelijke zorgen bestaan ‘over uw gezondheid’. Het ministerie zegt dat het in ‘het uiterste geval van verhuizing’ wellicht mogelijk is een tegemoetkoming te krijgen in de kosten ervan.”

De Nederlandse krant berichtte hier afgelopen week over. Het is onduidelijk hoeveel mensen op Sint Maarten ‘onder de rook’ van de dump wonen. Feit is wel dat de regering van het eiland niet over de financiële middelen beschikt om alle mogelijk getroffen burgers nieuwe woonruimte aan te bieden. Het eiland, een autonoom deel van het koninkrijk, kampt tot en met 2019 met een zeer groot begrotingstekort.

Bij het aanpakken van de problemen op de vuilstortplaats van Sint Maarten bestaat ‘levensgevaar’ voor honderden omwonenden. Dat blijkt uit documenten waarover de Volkskrant beschikt. De regering van Sint Maarten wil hulp uit Nederland om metingen te doen naar de schadelijke stoffen die vrijkomen op de dump.

Correspondent Kees Broere bericht vanuit Curaçao dat binnenkort een kort geding dient dat is aangespannen door bewoners. Zij willen dat de regering een einde maakt aan de branden op de dump. ,,De landsadvocaat voor de regering van Sint Maarten, Caroline van Hees, meldt in een zogenoemde voortgangsrapportage dat het onmogelijk is snel een einde te maken aan de problemen bij de dump, dat de burgers die het kort geding aanspanden hiervan ‘helemaal niets begrijpen’ en dat de regering zich de gevaren van de vuilstortplaats al jaren aantrekt.” Aldus het artikel.

Op de dump zijn metingen verricht door de Wereldbank, die 100 miljoen euro Nederlands hulpgeld zal uittrekken om de vuilnisbelt in het midden van de hoofdstad Philipsburg ‘schoon en duurzaam’ te maken. Bij branden komen nu nog giftige stoffen zoals koolmonoxide vrij, waardoor de concentratie op de dump, zo bleek tijdens de metingen, een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

De landsadvocaat stelt dat bij de aanpak van het meest urgente probleem, de branden ónder de oppervlakte van de stortplaats, de situatie eerst ‘veel erger’ zal worden, ‘voordat deze zal verbeteren’. Zo citeert de Volkskrant haar. Hierbij kan bijvoorbeeld veel rook en gas vrijkomen. Ook bestaat een ‘reëel risico’ dat een van de wanden van 40 meter hoge dump zal instorten.

,,Als dat gebeurt, zo blijkt ook uit andere stukken, kan dat ‘levensgevaar’ opleveren voor honderd huishoudens en kleine ondernemingen die zich, al dan niet legaal, in de onmiddellijke nabijheid van de dump bevinden. De Wereldbank wil de mensen daar verplaatsen, maar zegt ook dat zorgvuldig gekeken dient te worden of zij zelf weg willen of kunnen.”

Volgens de regering in Philipsburg bestaat er ‘geen twijfel’ dat op de dump stoffen vrijkomen die ‘niet gezond zijn voor de bevolking’. De eerdere metingen van de Wereldbank betreffen echter de concentratie van giftige gassen óp de vuilstortplaats en zouden niets zeggen over de gevaren hiervan voor de bevolking erbuiten.

,,Naar dit laatste wil de regering nu onderzoek doen, blijkt uit een brief aan staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties. Hij heeft beschikking over de 550 miljoen euro die Nederland voor het herstel van Sint Maarten wil uittrekken,” meldt de correspondent. In dezelfde brief vraagt Sint Maarten de hulp van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).

De landsadvocaat meldt dat het onderzoek ‘mogelijk’ al in januari volgend jaar kan plaatsvinden. Sint Maarten hoopt daarbij dat Nederland de kosten van de RIVM-metingen voor zijn rekening neemt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *