AD | ‘Eilanden zitten klem’

CBCS directeur Leila Matroos: zwakheden aanpakken m hoger groeipad te realiseren

Willemstad – De broodnodige private investeringen vergen vaak gelijktijdig ook investeringen van de overheid in cruciale infrastructuur en menselijk kapitaal. Curaçao en Sint Maarten zitten echter al geruime tijd ‘klem’.

De landen verkeren in een omgeving van lage economische groei, terwijl de overheden niet over de financiële middelen beschikken om deze investeringen te verrichten. Zo constateert de directie van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in het jaarverslag 2017 dat gisteren is gepubliceerd.

,,Bovendien, na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen (in 2010, red.) en de hieraan gerelateerde schuldsanering, is ook de ontwikkelingshulp (vanuit Nederland, red.) die in het verleden werd besteed aan economische en sociale ontwikkeling stopgezet”, aldus waarnemend president Leila Matroos-Lasten.

,,Om deze reden dient een groeistrategie voor de toekomst overheidsinvesteringen te bevatten om de publieke infrastructuur te verbeteren en het menselijk kapitaal te versterken.”

Deze strategie moet echter niet worden beschouwd als een pleidooi om de overheidsschuld tot een onaanvaardbaar niveau te laten toenemen, benadrukt de CBCS-top. ,,Integendeel, het is een strategie die zich richt op het transformeren van onze economieën om een structureel hoger en inclusiever groeipad te realiseren”, stelt de president ad interim.

,,Conform de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten mogen overheidsleningen niet worden aangewend voor het financieren van lopende uitgaven, maar uitsluitend voor de financiering van projecten die bijdragen aan hogere economische groei en/of de sociale situatie verbeteren. Bovendien dient de uitvoering van deze projecten transparant te zijn en goed te worden beheerd.”

Tegelijkertijd dienen er gedegen raamwerken op het gebied van macro-economische stabiliteit, openbare financiën en beheersbare overheidsschuld voorhanden te zijn om ‘externe schokken’ – zoals de crisis in Venezuela ten aanzien van Curaçao en orkaan Irma met betrekking tot Sint Maarten – op te vangen en om te garanderen dat rente en aflossing in de toekomst kunnen worden voldaan. ,,Op deze wijze kunnen afwijkingen van het beoogde groei- en ontwikkelingspad worden beperkt”, concludeert Matroos-Lasten.

‘Zwakheden aanpakken’

Zowel Curaçao als Sint Maarten moeten ‘structurele zwakheden’ in hun macro-economische omgeving die de groei belemmeren aanpakken, benadrukt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

,,Deze zwakheden zijn onder andere complexe en lange administratieve procedures die de uitvoering van investeringsprojecten kunnen vertragen, of investeerders zelfs kunnen ontmoedigen om met een nieuw project te starten.” Zo verklaart president ad interim Leila Matroos- Lasten bij de gelegenheid van de presentatie van het jaarverslag 2017 van de CBCS. Een andere barrière voor groei is volgens haar de beperkte toegang tot risicokapitaal en langetermijnfinanciering, in het bijzonder voor kleine en middelgrote bedrijven ‘die de ruggengraat zijn van onze economieën’.

,,Ofschoon er sprake is van overliquiditeit in onze kapitaalmarkt, vooral als gevolg van de schuldsanering die was overeengekomen als onderdeel van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen (in 2010, red.), is de markt voor risicokapitaal nogal onderontwikkeld op Curaçao en Sint Maarten.” Op Sint Maarten moet prioriteit worden gegeven aan de oprichting van een ontwikkelingsbank. Vooral in het kader van de wederopbouw kan een ontwikkelingsbank leningen en kredieten aan kleine en middelgrote bedrijven verschaffen tegen gunstigere voorwaarden dan commerciële banken, wat van ‘cruciaal belang is’ om een sneller economisch herstel te realiseren. Op Curaçao is de markt voor risicokapitaal ‘nogal gefragmenteerd’, vervolgt Matroos-Lasten, met drie verschillende instellingen die min of meer hetzelfde doel nastreven.

,,Om de effectiviteit te vergroten, dienen deze entiteiten samenwerking te overwegen, waarbij ze elkaar complementeren en wellicht in de toekomst samengaan in één organisatie.” De waarnemend president van de Centrale Bank waarschuwt dat ook de hoge kosten van zakendoen een barrière is voor de groei in Curaçao en Sint Maarten. ,,Wegens hun kleine omvang ervaren beide landen economische schaalnadelen die resulteren in relatief hoge kosten van zakendoen, waaronder energiekosten. Echter, de recente technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden om deze kosten te verlagen door middel van diversificatie naar alternatieve bronnen van energie zoals wind, zon en koud zeewater. Uiteraard vergt de overgang naar alternatieve energiebronnen omvangrijke investeringen die niet alleen door de overheid kunnen worden gedekt.”

Publiek-private samenwerking is in dit verband een reële optie voor duurzamere en goedkopere energiebronnen in de toekomst. De uitbreiding van het windmolenpark op Curaçao in 2017 is naar het oordeel van de CBCS een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen de publieke en private sector. Sinds Curaçao en Sint Maarten de status van autonoom land binnen het Koninkrijk hebben verkregen, op 10-10-’10, is de economische groei in beide landen laag geweest, merkt Matroos- Lasten op.

,,Onze zwakke prestaties kunnen worden toegeschreven aan zowel externe factoren als onze interne zwakheden. Het versterken van onze weerbaarheid is van cruciaal belang om de negatieve effecten van externe en doorgaans onvoorspelbare schokken te beperken. Ondertussen zijn onze interne zwakheden al lang geïdentificeerd maar niet op adequate wijze aangepakt.”

Volgens Matroos-Lasten dienen zowel Curaçao als Sint Maarten een strategie te ontwikkelen voor de transformatie van hun economieën om een hogere en inclusievere groei te realiseren.

,,Deze strategie moet nieuwe benaderingen en nieuw beleid bevatten ten behoeve van economische groei en sociale ontwikkeling. Hierdoor zijn structurele hervormingen die het investeringsklimaat verbeteren, noodzakelijk. Immers, een aantrekkelijk investeringsklimaat zal private investeringen stimuleren die uiteindelijk de drijver is van duurzame groei.”

Bron; Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “AD | ‘Eilanden zitten klem’

 1. ,,Deze zwakheden zijn onder andere complexe en lange administratieve procedures die de uitvoering van investeringsprojecten kunnen vertragen, of investeerders zelfs kunnen ontmoedigen om met een nieuw project te starten.”
  Lasten-Matroos vergeet corruptie an dit geheel toe te voegen.

  ,,Ofschoon er sprake is van overliquiditeit in onze kapitaalmarkt, vooral als gevolg van de schuldsanering die was overeengekomen als onderdeel van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen (in 2010, red.), is de markt voor risicokapitaal nogal onderontwikkeld op Curaçao en Sint Maarten.”
  Risicokapitaal is onderontwikkeld vanwege de padrino/madrina systeem dat ook de CBCS tot detriment van het eiland in stand probeert te houden.

 2. Fred Schiedam

  “Volgens Matroos-Lasten dienen zowel Curaçao als Sint Maarten een strategie te ontwikkelen voor de transformatie van hun economieën om een hogere en inclusievere groei te realiseren.”
  Zo overgeschreven uit een theorieboek, zonder te letten op de lokale politieke cultuur. Onrealistisch, onhaalbaar ….. kortom: dagdromerij die het eiland geen millimeter vooruit helpt. Terwijl iedereen studeert en theoretiseert gebeurt er niets, waarbij stilstand achteruitgang betekent (2% krimp van de economie).

 3. Freedomwriter

  Totaal eens heer Johan. Additioneel wordt er een theoretische strategie beschreven door mevrouw Lasten, die met de huidige structuur chaos aangevuld met ondaadkrachtige politieke vriendjes die overal op strategische plekken van het eiland zitten totaal NIET gaat werken.

 4. “Strategie” op Curacao
  Dat betekend dat je eerst een aantal commissies instelt die gaan bepalen wie in de onderzoeks comissie zullen komen die het probleem zullen gaan bekijken. Die onderzoeks comissie komt na veel reizen en andere beslommeringen met het advies om het uit te besteden aan een strategische partner. Maar het ligt buiten hun verantwoordelijkheid om te bepalen wie dan die strategische partner moet zijn. Dus het advies is om een comissie samen te stellen die gaat onderzoeken aan welke voorwaarden die strategische partner dan moet voldoen. Etc. etc.
  Dan is de pot weer leeg en staat alles stil.
  De reden die ze opgeven is dan het ligt aan discriminatie en het is de schuld van Nederland.
  Op sint Maarten betekend het helemaal niks. Die snappen het commissie systeem nog niet zo en besteden meteen uit aan strategische partners. En die naar het schijnt worden op lengte van strafblad geselecteerd.

 5. Als je als centrale bank de overheid de maat wilt nemen dien je wel zelf clean te zijn en dat is de centrale bank allesbehalve.

  Een directeur die bijna 2 miljoen per jaar verdient is niet te verkopen (Tromp). Een andere directeur die op zijn 60e mag stoppen met een pensioen van 30,000 per maand maar naar de rechter gaat om te mogen blijven werken voor 40,000 per maand, total dus 70,000 per maand (Hasselmeyer).

  De poltiek benoemde Taco Tara Asjes en Zus de Lannoy (nicht van Tromp), aangenomen tegen riante arbeidsvoorwaarden zonder vacatures, advertenties of sollicitatieprocedures. Lasten en Jardim weter er alles van maar grijpen niet in.

  Erg geloofwaardig mevrouw Lasten, als je de puinhoop in eigen huis niet aanpakt maar wel de overheid komt adviseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *