AD | EU keurt belastingregime af

Curacao heeft onder druk van de EU Gedragscodegroep in de periode juni-december 2018 vrijwel al haar schadelijke (offshore online gokken) belastingregimes afgeschaft en herzien, op de buitenlandse winstvrijstelling na. Ook die moet worden herzien.

Willemstad – Terwijl Curaçao voor de Oeso (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voldoet, geeft de EU (Europese Unie) een waarschuwing dat het regime voor de buitenlandse winstvrijstelling anders moet. Zo heeft de regering in Willemstad te horen gekregen van het EU-secretariaat dat zich bezighoudt met onder meer fiscale aangelegenheden (Tax Policy).

Het goede nieuws is dat de EU – evenals de Oeso – instemt met de regimes economische-zoneregeling (e-zone), de exportbedrijven en de Curaçaose beleggingsmaatschappij. Maar de buitenlandse winstvrijstelling is in de huidige vorm niet acceptabel voor de Code of Conduct Group. Deze EU-gedragscodegroep heeft op 30 januari vergaderd over de preferentiële fiscale regimes en komt na evaluatie tot de conclusie dat de buitenlandse winstvrijstelling (‘exemption of foreign income’) dezelfde schadelijke effecten vertoont als de schadelijke regimes die Curaçao in december 2018 heeft afgeschaft.

Het secretariaat schrijft aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën een commitment op hoog politiek niveau te willen krijgen, dat Curaçao het afgekeurde regime aanpast of zelfs afschaft per 31 december 2019 zonder dat sprake zal zijn van enige overgangsregeling (‘grandfathering’).

Overigens is de EU van oordeel dat Curaçao heeft getoond mee te werken op het terrein van de dialoog over goede belastingstandaarden en dat het eiland zich heeft ingespannen de nodige stappen te nemen om de eerder geconstateerde tekortkomingen te adresseren. Mede daarom zal de Code of Conduct Group ‘in dit geval’ de EU-Raad niet adviseren om Curaçao op te nemen op de lijst van jurisdicties die niet of onvoldoende meewerken. Echter, zo lang Curaçao blijft voldoen aan alle criteria.

Wel vraagt het secretariaat aan minister Gijsbertha om een commitment-brief die dan gepubliceerd wordt op de EU-website. ,,Dit om de transparantie van het proces te verzekeren.” De gedragscodegroep laat nog wel weten dat niet ingestemd zal worden met vervanging van de buitenlandse winstvrijstelling die hetzelfde effect zal hebben en ook vertragingen zullen niet worden geaccepteerd als begin 2020 wordt beoordeeld of aan de vereisten is voldaan. De binnenlandse winst wordt op Curaçao belast tegen 22 procent.

Oeso eerder wel tevreden

Eind januari nog berichtte minister Gijsbertha dat Curaçao naar de maatstaven van de Oeso voldoet en dat de belastingregimes – niet langer als schadelijk worden beoordeeld. De Oeso is een samenwerkingsverband van 36 (rijke) landen om sociaal en economisch beleid af te stemmen.

Financiën meldde toen ‘dat de regeling van de Curaçaose beleggingsvennootschap niet schadelijk is; dat de exportregeling is afgeschaft; dat de economische- zoneregeling niet langer een preferentieel regime is dat binnen het beoordelingsbereik valt van het Forum on Harmful Tax Practices en dat de Innovatiebox niet schadelijk is’. Dit houdt in, zo lichtte Financiën toe, dat de fiscale regimes van Curaçao overeenstemmen met de richtlijnen en de aanbevelingen van de Oeso en Curaçao dus voldoet aan actiepunt 5 van de Beps (Base Erosion and Profit Shifting).

Om dit te bewerkstelligen heeft de regering-Rhuggenaath de afgelopen anderhalf jaar in nauwe samenwerking met de Oeso een aantal wetswijzigingen geïntroduceerd. Deze wijzigingen zijn vastgesteld in de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen, de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes en de Landsverordening belastingherzieningen 2018.

In de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes heeft Curaçao een nieuw preferentieel regime geïntroduceerd, de Innovatiebox. Verder is in de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes de regeling van de vrijgestelde vennootschap vervangen door de regeling van de Curaçaose beleggingsvennootschap.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *