AD | Financiële steun vanuit OLB

Bonaire bestuurscollege Kabinet Gezaghebber | Antilliaans Dagblad

Kralendijk – Ter aanvulling van de maatregelen die het Rijk heeft aangekondigd, worden door het Bestuurscollege (BC) aanvullende maatregelen genomen ter verlichting van de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis voor burgers, bedrijven, stichtingen en zelfstandigen.

Deze maatregelen betreffen een eerste fase voor een periode van drie maanden en zijn gericht op specifieke lokale situaties. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het pakket maatregelen waar nodig worden bijgestuurd.

De financiering van de maatregelen vindt plaats vanuit het noodfonds waarvoor, via een versnelde procedure, goedkeuring zal moeten worden verkregen van de Eilandsraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De maatregelen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan zullen op een later tijdstip in detail worden toegelicht.

Voor bedrijven die ondanks steunmaatregelen van het Rijk niet in staat blijken hun vaste maandelijkse kosten te dragen, komt een noodfonds van drie miljoen dollar. Hieruit wordt een tegemoetkoming in de kosten van huur, water en elektriciteit verstrekt. Werknemers die hun baan verliezen worden via een op te richten bureau onder een tijdelijk contract alternatief betaald werk van maatschappelijk belang aangeboden. Hiervoor wordt 750.000 dollar beschikbaar gesteld.

Voor alle producten in supermarkten die onder de eerste levensbehoeften vallen geldt per direct een prijsstop. Dit wordt door de afdeling Economische Zaken gemonitord. Supermarkten die geconfronteerd worden met substantieel margeverlies door hogere inkoopkosten kunnen worden gecompenseerd.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zal producten en diensten lokaal inkopen, tenzij deze niet lokaal verkrijgbaar zijn. Het BC moedigt de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en ondernemingen aan hetzelfde te doen. De afdeling Financiën zal facturen die aan de gebruikelijke voorwaarden voldoen binnen maximaal tien werkdagen betalen.

Voor het betalen van lokale heffingen en erfpacht geldt tot 30 juni 2020 een uitstelregeling met uitzondering van de motorrijtuigenbelasting. Hieronder valt ook de toeristenbelasting en verhuurbelasting motorrijtuigen over het eerste kwartaal 2020. Ondernemers/verhuurders wordt gevraagd om in navolging van de banken coulance te betrachten jegens hun cliënten.

Het OLB vraagt de ministeries om voor later dit jaar geplande projecten en investeringen naar voren te halen. Tourism Corporation Bonaire (TCB) wordt gevraagd binnen twee maanden een herstelplan uit te werken dat, zodra de internationale reisbeperkingen worden opgeheven, het herstel van het toerisme kan versnellen. Voor de bekostiging hiervan wordt een additioneel pr- en marketingfonds gevormd.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *